Esileht

  • Kooliaasta avaaktused

    1. ja 12. klasside aktust on võimalik vaadata otseülekandena läbi järgneva lingi.


  • Õpikute laenutamine 2023

    Ka sellel aastal saavad õpilased õpikud kätte sarnaselt eelmistele aastatele. 1.klassi ja 2.-4. klassi õpilased saavad õpikud kätte klassijuhatajalt, kes saadab vanematele ka täpsema info selle kohta. 5.-9. klasside klassijuhatajad/õpilased saavad õpikud kätte graafiku alusel. Palun tulla täpselt graafikus märgitud ajal, sest igale klassile on eraldatud väikene aeg. Õpikutele tulevad õpilased järgi koos klassijuhatajaga. Õpilased ootavad raamatukogu/208…


  • Sisseastumiste ajakava 2023. a augustis

    Dokumendid laetakse üles siia: Dokumendid II 2023Katsetele registreeri siin: https://forms.microsoft.com/e/2S0FT4R1z3 7-9.08.23I voorDigitaalselt dokumentide esitamine ja registreerimine katsetele kuni 9.08. Pääsevad edasi kandidaadid, kelle tulemus on vähemalt 50% saadavate punktide maksimumist Esitatakse: – 9. klassi lõputunnistus koos hinnetelehega (11.-12. klassi kandideerimisel 10/11. klassi õpinguraamatu väljavõte) – Õpilase loodud kunstitöid, fotosid ja/või videosid tutvustav portfoolio – Motivatsioonikiri…