Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise eest vastutava isiku kontaktandmed

direktor Mari-Liis Sults
e-mail: mari-liis.sults@kunst.edu.ee

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund

Kõik kooli töötajad, kes osalevad erinevates komisjonide töös nt vastuvõtukomisjon, värbamiskomisjon, eksamikomisjonid jne. Iga komisjoni kohta koostatakse eraldi käskkiri. 

Vastutavad isikud ostuprotsessides

2024. aasta ostumenetluste hangete läbiviijad on kinnitatud direktori 10.05.2024 käskkirjaga nr 1-2/83.

Veebikoolitused

Täpsem info ning veebikoolitused: https://www.korruptsioon.ee/

Korruptsiooni ennetamise juhend

Korruptsiooni ennetamise juhend