Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise eest vastutava isiku kontaktandmed

direktor Mari-Liis Sults
e-mail: mari-liis.sults@kunst.edu.ee

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund

Kõik kooli töötajad, kes osalevad erinevates komisjonide töös nt vastuvõtukomisjon, värbamiskomisjon, eksamikomisjonid jne. Iga komisjoni kohta koostatakse eraldi käskkiri. 

Vastutavad isikud ostuprotsessides

Ostuprotsesse võivad läbi viia järgmised töötajad raamatukoguhoidja, remondimees, administraator, koristajate juht, tööliste tiimijuht, haridustehnoloog, välisprojektide koordinaator, puutöö/digitehnoloogia/kunsti/keemia/füüsika/bioloogia õpetajad. Ostuprotsesse läbiviivad koolitöötajad järgivad Kunstigümnaasiumi ostumenetluste läbiviimise juhendit. 

Veebikoolitused

Täpsem info ning veebikoolitused: https://www.korruptsioon.ee/

Korruptsiooni ennetamise juhend

Korruptsiooni ennetamise juhend