Koolikülastused

Tallinna Kunstigümnaasiumis on võimalik tutvuda haridusuuenduste rakendumisega, osaleda tunnivaatlustes ja kogemusseminaridel.

Koolikülastuse näidispakkumine kollektiividele:

Külastuse pikkus: 3 tundi (180 min)

Sisaldab:

  • Ringkäik koolimajas
  • Tunnivaatlused lühivaatluse meetodil erinevates kooliastmetes
  • Seminar haridusuuenduste rakendamise kogemusest Kunstigümnaasiumis (huvitunnid, keelekümblus, lõimitud ainetunnid, 75-minutilised tunnid, projektipäevad, gümnaasiumi valikkursused, distantsõppepäevad jm)
  • Lõunasöök koolisööklas

Hind grupile (kuni 30 inimest): 350 eur

Teistsugused grupi suurused ja päevakava soovid kokkuleppel – oleme valmis kujundama külastuspäeva vastavalt grupi soovidele!

Oma soovist palume kirjutada kool@kunst.edu.ee