Noortekohtumised

2022

Enda hääle kuuldavaks tegemine: noored tegelevad kiusamise ja küberkiusamisega

Projekti periood: 8.01 – 8.07.2022

Projekt koosnes 2 noortekohtumisest teemal kiusamine ja küberkiusamine koolis, kodus, veebis sõprade ja kolleegide seas, milles osales 20 noort ja 4 õpetajat  Osalesid  4-6 klassi õpilased peamiselt TKG-st ja Ahtme PK-st, kuid oli ka 8 -9 aastaseid ning  teiste koolide õpilasi. Osaleska vähemate sotsiaalmajanduslike võimaluste, vaimse tervise ja õpiraskustega noori, kellest paljud olid otseselt seotud kiusamisolukordadega.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Noorteameti toel.

More in english…

Kunst rassismi vastu: noorte vaatenurk / Искусство против расизма: подход молодежи / Art against rassism: a youth approach

Projekti periood: 8.01 – 8.07.2022

Projekti eesmärk on tutvustada noortele rassismiprobleeme läbi kunsti. Noored saavad võimaluse suhelda oma eakaaslastega erinevates keeltes.

Projektis osaleb 24 õpilast Tallinna Kunstigümnaasiumist ja Prantsuse Instituut. Projekt toimub Tallinna vanalinnas, kus osalejad elavad ja veedavad koos aega viis päeva ning osalevad erinevates tegevustes.

Projekti raames arendavad noored oma suhtlus-, loomingu ja visuaalseid oskusi ning kunstioskusi, nagu näiteks video, muusika ja maalimine. Me kavatseme käivitada omamoodi liblikatefekti, et tõsta inimeste teadlikkust rassismist.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Noorteameti toel.

More in english…

2021

Talvise toidu valmistamise kunst eesti ja vene kultuurides

Projekti periood: 1.01 – 30.06.2021

Projekt oli mõeldud Tallinna Kunstigümnaasiumi eesti- ja venekeelsetele õpilastele vanuses 11-13 aastat, et valmistada koos eesti ja vene kultuuri talviseid traditsioonilisi roogasid. Nii õpiti tundma üksteise kultuuri, leiti uusi sõpru ning harjutati eesti ja vene keelt. Projekti “Talvise toidu valmistamise kunst Eesti ja Vene kultuurides” idee tuli noortelt, kes nägid  koos toitu tegemises võimalust inimeste vaheliste barjääride lõhkumiseks. Viidi labikokanduse töötoad Vabaõhumuuseumis ja Vene Kultuuri muuseumis, ekskursioonid ja veebipõhised töötoad.

Projekt viidi ellu  Haridus- ja Noorteameti – Harno rahalisel toel.

More in english…

Multikultuurne suvekool

Projekti periood: 1.06 – 30.09.2021

Projekti esmärk oli pakkuda võimalust TKG, Suvemäe ja teiste koolide 11-13 aastastele õpilastele  koos looduses elamiseks, arutlemiseks erinevate kultuuride üle – metsa, mere, õue, eesti, vene kultuur jpm, õppida praktiliselt ja omandada uusi oskusi sellistes valdkondades nagu kunst, loodus, suhtlemine, vaimne tervis ja heaolu, erinevad õppeained jne.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Noorteameti toel.

More in english…

Kuulumine ja õppimine läbi leiva – leib kultuuridevaheliseks suhtluseks

Projekti periood: 1.01 – 30.09.2021

Projekt keskendus leivaküpsetamisele eesmärgiga tõsta teadlikkust ja suhtlust erinevate kultuuride vahel. Osalejad, vanuses 11-19 aastat esindasid erinevaid kultuure, suures osasi vene ja eesti kodukeelega õpilased, TKG ja Suvemäelt, aga ka teiste koolide.rahvusvahelisest kogukonnast, kuhu kuulusid Ukraina, Moldova, India, Argentina, Brasiilia ja Hollandi osalejad.

Ettevalmistav visiit toimus 8. veebruaril. Põhitegevus toimus 17.-22. augustil Tallinnas ja Kloogarannas.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Noorteameti toel.

More in english…

2020

ME JÄTAME ENDAST JÄLJE!

Projekti periood: 1.01 – 31.10.2020

Projekt “Me jätame endast jälje!” oli keskkonnateemaline projekt. Projekti tegevuste kaudu püüdsime leida vastuse, kuidas vähendada ökoloogilist jalajälge ning suurendada seda, mis loodusele hea ja  positiivse jälje jätab. Projektis osales 20 noort Türilt ja Tallinnast (sh TKG õpilased), kes 6 päeva jooksul sai uusi teadmisi ja praktilisi oskusi. Türi lähedalt Saunametsast ja Tolli metsast koguti 3 tunni jooksul 80 kg prügi, mis viidi Väätsa prügilasse.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Noorteameti toel.

Loe veel

2019

EERO Noorteleht

Projekti periood: 1.06 – 30.11.2019

Ülevaade ja eesmärgid

Projekt “EERO Noorteleht” pakkus võimalust21-le 9-19m aastasele Eesti erinevates koolides, sh TKGs õppivale noorele, 3-ks kohtumiseks nelja kuu jooksul, et vahetada infot enda kultuurist; uurida ajakirjanduslikke põhitõdesid ja anda välja noorteleht, mis sisaldab materjali mitmes keeles- eesti, rumeenia, vene, inglise ja itaalia keeles.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Noorteameti toel.

More in english…