Andmekaitsetingimused

TALLINNA KUNSTIGÜMNAASIUMI ANDMEKAITSETINGIMUSED

Tallinna Kunstigümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt:

 • avaliku ülesande täitmisel:
  (“Põhikooli ja gümnaasiumiseadus”; Tallinna Kunstigümnaasiumi põhimäärus, “Tallinna Kunstigümnaasiumi vastuvõtukord”; “Kooli kodukord”)
 • juriidilise kohustuse täitmisel
  (raamatupidamise seadus)
 • lepingu täitmisel
  (töölepingud, majanduslepingud)
 • Nõusoleku alusel
  (avalduse vorm)
  Nõusolekut vajame:

  1. E-õppe keskkonda kasutajakonto loomiseks (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood)
  2. Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
  3. Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi.

Tallinna Kunstigümnaasium ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee
Kooli andmekaitse kontaktisik on Katri Pihelgas, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: katri.pihelgas@kunst.edu.ee