VEPA

Kiusamise ennetusprogramm VEPA

Tallinna Kunstigümnaasium on liitunud kiusamise ennetusprogrammiga VEPA, et toetada õpilaste eneseregulatsiooni, sotsiaalseid oskuseid ning keskendumisvõimet.

VEPA on tõenduspõhine ennetusprogramm, mis mõjutab positiivselt laste elukäiku. VEPA koosneb märguannetest ja elementidest, mille kasutamine toetab klassis häid suhteid ning suurendab õppimisele jäävat aega.

Tallinna Kunstigümnaasiumis on VEPA väljaõppega sel õppeaastal alustamas õpetajad Sirli S, Sandra M ja Katrin L. Metoodikaga alustamiseks läbivad õpetajad koolituse ning ühe aasta jooksul toetab neid mentor, kes külastab tunde ning
toetab metoodika rakendamisel. Meie kooli VEPA mentor on Mari K.