VEPA

VEPA Käitumisoskuste Mäng

Tallinna Kunstigümnaasium on liitunud VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga, et
toetada õpilaste eneseregulatsiooni, sotsiaalseid oskuseid ning keskendumisvõimet. VEPA on
tõenduspõhine ennetusprogramm, mis mõjutab positiivselt laste elukäiku. VEPA koosneb
märguannetest ja elementidest, mille kasutamine toetab klassis häid suhteid ning suurendab
õppimisele jäävat aega.

Tallinna Kunstigümnaasiumis rakendavad VEPA metoodikat õpetajad Hanna-Liina Einard,
Jekaterina Korshunova, Anželika Laur, Heleene Lippmaa, Kaire Papp, Ingel Terasmees-
Mellik, Liis Vahemets, Victoria Toome ja Anna Tsygankova. Metoodikaga alustamiseks
läbivad õpetajad koolituse ning ühe aasta jooksul toetab neid mentor, kes külastab tunde ning
toetab metoodika rakendamisel. Meie kooli VEPA mentor on Liis Vahemets.