Hoolekogu

Kontakt

tkghoolekogu@gmail.com

Hoolekogu koosseis
  1. Henri Luks, vilistlaste esindaja;
  2. Rasmus Rattas, õpetajate esindaja;
  3. Taavi Joonas, õpetajate esindaja;
  4. Liina Heinmaa, lapsevanem;
  5. Maarja Kirss, lapsevanem;
  6. Kerli Soosaar, lapsevanem;
  7. Eva-Liis Lidenburg, lapsevanem;
  8. Oleg Tarassov, õpilaste esindaja;
  9. Manuela Pihlap, linna esindaja.

Kinnitatud käskkirjaga T-7-1/22/459 kuupäeval 31.10.2023.

Hoolekogu koosoleku protokollid

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.1, 27.11.2020 võib vaadata siit

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.3, 18.02.2016 võib vaadata siit

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.4, 02.05.2016 võib vaadata siit

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.5, 04.08.2016 võib vaadata siit

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.1, 20.12.2016 võib vaadata siit

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.2, 10.02.2017 võib vaadata siit

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.3, 15.05.2017 võib vaadata siit

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.4, 31.07.2017 võib vaadata siit

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.1, 13.09.2017 võib vaadata siit

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.2, 31.10.2017 võib vaadata siit