Pikapäevarühm

Sel õppeaastal töötab pikapäevarühm 1.-3. klassidele. Rühm tegutseb ruumis 207 kell 13:00-17:00, kell 14.00 on söömine.

Pikapäevarühma teenus on tasuline vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele.

Avalduse saab esitada pikapäevarühma õpetajate juures või klassijuhatajate kaudu.

PÄEVAPLAAN
13:00-14.00 (1h)

KOGUNEMINE, KOOLIPÄEVAST PUHKAMINE, JOONISTAMINE, MEISTERDAMINE

Joonistades ja värvides õpib laps piirjoontest kinni pidama, arendab peenmotoorikat ja loomingulisust.

Kõik see on oluline eelbaas, kirjaoskuse väljakujunemiseks.

Peenmotoorilised ülesanded aitavad puhata õppetööst ja arendada käe- ja sõrmeosavust.

Need on olulised nii kõnearengu arenemisel kuid mõjutavad ka kirjutamisoksust tervikuna.

Lisaks teevad lapsed loovülesandeid, otsivad piltidel erinevusi, mõistatavad ja lahendavad ristsõnu.

Legodega mängimine.

14.00-14.30 (30min)

SÖÖMINE

14.30-16:00 (1h 30min)   

ÕPPIMINE

Päevikus või e-koolis olevate järgmise päeva koduste ülesannete lahendamine.
16:00-17:00  (1h)  

VABA TEGEVUS

KLASSIRUUMI

KORRASTAMINE

ERINEVAD MÄNGUD

Palli- ja jooksumängud. Sõnamängud, klotsidest losside ehitamine, mänguautodega ja pehmete mänguasjadega lustimine.

MUINASJUTTUDE LUGEMINE

Loeme lapsele ette jutte ja palume tal kuuldust jutustada ja joonistada.

Kõneleme oma koolipäevast. Kordame koos luuletusi ja mängime sõnamänge.

Õpime vaikust kuulama: pane silmad kinni, kirjelda, mis hääli sa kuuled.

JALUTAMAS KÄIMINE

Jälgime aastaaegade vahetumist, uurime ilmastiku erinevusi, vaatleme loodust.

KORISTAMINE

et kinnistada korraarmastust ja harjumust peale tegevust asjad omale kohale tagasi panna.