Kooli ajalugu

Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkäija oli 1914. aastal Tallinna Laevaehitustehase ja Vene-Balti Laevaehitustehase tööliskasarmus avatud kihelkonnakool. Kool alustas tööd kahe klassiga. Õpilasi oli 84, neist venelasi 78, poolakaid 3 ja eestlasi 3. Kooli ülalpidamiskulud kandis tehas. Kooli juhataja oli Boris Orav, õpetaja Aleksandra Sergejeva, usuõpetaja preester Veevo.

Õpilaste arv kasvas. 1916/17. õppeaastal oli koolis juba 250 õpilast. Kui aktiveerus I maailmasõja tegevus Balti mere rannikul, evakueeriti kool Venemaale. 12. jaanuaril 1921. aastal avati kool uuesti eraalgkoolina Inglise-Balti Laevaehituse ja Mehaanika A/S Vene-Balti laevatehaselt renditud ruumes. Kooli juhataja oli Ludmilla Orav.

1922. aasta suvel võeti ette koolimaja suur ümberehitus. Kool muudeti linna koolivalitsuse ettepanekul avalikuks. Järgmisel, 1923. aastal nimetati kool ametlikult 26. algkooliks, mis kuulus Tallinna linnale.

1944/45. õppeaastal nimetati kool ümber Tallinna Linna 26. Mittetäielikuks Keskkooliks.

1956. aastal alustati tööd aadressil Kopli 102a Tallinna 24. Keskkooli nime all.

1964. aastal tegutsesid koolis tulemuslikult kunstiringid, eriti õpetaja Leo Tõnissoni entusiastlikul juhendamisel. Tekkis mõte taotleda koolile tarbekunstialane süvaõpe.

1965. aastal alustasid tööd tarbekunstikallakuga eriklassid. Kool muutus kunstikeskkooliks pikaajaliste katsetuste ning uurimuste tulemusena. Lastevanemate kulul töötav muusikaklass alustas tegevust 1962. aastal. Õppimine kooli muusikaklassis oli üks klassivälise töö vorme.

1969. aastal lõpetas keskkooli esimene tarbekunstiklass (B). A klassid olid tavaõppega.

1991. aastast kuni käesoleva ajani on gümnaasiumis kaks kunsti paralleelklassi. T on tarbekunsti, R nii tarbekunsti kui restaureerimise kallakuga. Kool on alates 1930. aastatest olnud üks Kopli poolsaare kultuurikeskustest. Pärast õppetunde on ikka käinud koolis vilgas tegevus koori- ja orkestriproovides, balleti- ja
rahvatantsuringides, kunstiringides, koolipidudel või spordiüritustel. Traditsiooniks on kevadnäitused, õppelaagrid eriklasside õpilastele, praktikalaagrid, õpilasvahetus teiste riikide koolidega. Kool on esinenud mitmel näitusel Ameerika Ühendriikides, Moskvas, Jaapanis, Soomes; saanud medaleid, aukirju, tunnustust.

1989 – 2000 oli kooli nimi Tallinna Kopli Kunstikeskkool.

25.05.2000 kinnitati kooli uueks nimeks Tallinna Kunstigümnaasium. Koolis on teinud oma elutöö terve plejaad õpetajaid.

26. algkoolis õppinutel on meeles koolijuhatajad Hans Lellep, Johannes Unt, õpetajad Reet Raju, Hilda Koolme, Anna Starkopf.

Kooli hilisemast ajaloost on lahutamatud Harri Kelder, Valve Promet, Leo Tõnisson, Arvi Laanet, Siiri Holm, Silvia Kalvik, Alli Oja, Vilja Abro, Anne Rohtla, Meeli Kukemilk, Viivi Läll, Sirje Saare, Ilse Uudam jt.

Kooliga on tihedalt seotud ka nn Oravate dünastia: Boris Orav, Ludmilla Orav, Eugenie Orav Etverk, Niina Vieveger (sünd Orav), tema pojapoeg Guido Fiveger.
Kolmekümne aasta jooksul on Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud umbes 150 meie õpilast, Tallinna Pedagoogikaülikooli aga ligikaudu 50 õpilast.

Meie kooli kasvandikud õpivad veel ka Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja mujalgi.

2000. aastal oli gümnaasiumi lõpetajate arv 44. Nendest asus edasi erinevatesse kõrgkoolidesse õppima 24, sealhulgas Kunstiakadeemiasse 7, Tartu Kunstikooli 1, TPÜ-sse 3, EPÜ-sse 1 (maastikuarhitektuuri). Lisaks üldharidusele anname elementaarseid oskusi põhiliselt tarbekunsti ja restaureerimise vallas. Kooli lõpetanu oskab hinnata kunstitegemist. Tõsisema huvi korral oleme abiks eriala valimisel kõrgkoolis.

KOOLI JUHATAJAD JA DIREKTORID

Boris Orav – Tallinna Laevaehituse ja Vene-Balti laevaehituse kihelkonnakooli juhataja 1914-1917
Ludmilla Orav – Inglise-Balti Laevaehituse ja Mehhaanika A/S Vene–Balti Laevatehase eraalgkooli juhataja 1921 – 1922
Hans Lellep – Tallinna Linnaalgkooli ja linna 26. Algkooli juhataja 1922 – 1930
Johannes Unt – 26. Algkooli juhataja 1930 – 1936
Johannes Suurmets – 26. Algkooli juhataja ja 26. Mittetäieliku Keskkooli direktor 1936 –1947
Alma Kaik – Tallinna 26. Mittetäieliku Keskkooli direktor 1947 – 1953
Helga Ojala – Tallinna 26. 7-aastase Kooli direktor 1953 – 1956
Salme Vapper – Tallinna 24. Keskkool direktor 1956 – 1962
Endel Holm – 1962 – 1965
Harri Kelder – 1965 – 1971
Ants Kuutmaa – 1971 – 1973
Jaan Pikas – 1973 – 1977
Viivi Läll – 1977 – 1984
Rasmus Kivila – 1984 – 1985
Railo Paun – 1985 – 1986
Urmas Raidma – 1986 – 1989
Andres Prits – 1989 – 1989 (Tallinna Kopli Kunstikeskkool)
Arvi Laanet – 1990 – 1995
Märt Sults – 1995-2015

Mari-Liis Sults alates 2015