Koolivälised tunnustused

Täna tunnustas Tallinna Haridusamet koostöös Tallinna Ülikooliga meie haridusuuendusi päevakava vallas – koolikella puudumine, tundide hilisem algus, õuevahetund, gümnaasiumi ja põhikooli erinevad tundide ajad ja iganädalast õpetajate töökoosoleku ja ühiseid koostöö tegemise aegu. Muudatuste eesmärgiks on olnud õpilaste päeva muutmine terviklikuks ja õppimise soodustamine ning õpetajate koostöö suurendamine. Tänan õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid muudatustega kaasa tulemast ja haridusametit tunnustuse eest.

Töötame edasi!


Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults ja sotsiaalpedagoog Enely Suiste olid kutsutud pidulikule galale “Eestimaa õpib ja tänab”, kus tunnustati Eesti Vabariigi parimaid õpetajaid ja haridustöötajaid. Mõlemad olid oma valdkonna finalistid, kes valiti välja 1365
kandidaadi seast.

Palju õnne meie koolile!


Tallinna Haridusameti 16. juhtimiskonverentsil tunnustati kuute parimat personaliprojekti.
Tallinna Kunstigümnaasium pälvis tunnustuse ja auhinnaraha 900 eurot oma esitatud ja kaitstud projekti “Tööõnne tõstmine ja koolitöötajate kogukonna tunde tugevdamine läbi Clanbeat’i rakenduse kasutusele võtmise.” Hoiame oma tööõnnel ja stressil silma peal 😃
Esitasime projekti koostöös Alustavat õpetajat toetav kool MTÜ ja Clanbeatiga. Suur tänu partneritele!


Haridusjuhi Harri (Noored Kooli tunnustus)

Tallinna Kunstigümnaasiumi koolijuht Mari-Liis Sults esitati 2018. aasta Noored Kooli kogukonna liikmete poolt Noored Kooli haridusjuhi Harri nominendina kahes valdkonnas.

2018. aasta NK Harri nominendid olid seotud erinevate tegudega oma kogukonna jaoks. Üks nominatsioon oli seotud sellega, et meie koolis on koos õppimas nii eesti kui ka vene kodukeelega lapsed ning neil mõlemal on võimalus valida koosõppimiseks juba teist aastat järjest kahesuunaline keelekümbluse klass. Teine nominatsioon oli seotud õpetajate järelkasvu toetamisega läbi professionaalse coachingu, mida pakub koolile Alustavat Õpetajat Toetav Kool MTÜ.

Haridusjuhi Harri võitis õpetajate järelkasvu toetamise nominatsioon. Viimase auhinna osaliseks said kaheksa Eesti koolijuhti. Täna jõudis rändauhind Tallinna Kunstigümnaasiumi. Pildil oleme koos õpetajatega, kes on osa saanud professionaalsest coachingust.


Tallinna linn tunnustas konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ kategooriates meie kooli õpetajaid. Tallinna aasta klassiõpetaja on Anželika Raagmets, Tallinna aasta klassijuhatajad on Krista Kallas ja Annike Soodla, Tallinna aasta tugispetsialist on Enely Suiste ning Tallinna aasta koolijuht on Mari-Liis Sults.

Oleme tänulikud suurepärase ürituse ning saadud tunnustuse eest!


Tallinna Haridusamet tunnustas Parim personaliprojekt 2017 raames peaauhinnaga meie kooli alustavate õpetajate toetamise programmi. Tänan selle eest Liis Vahemetsa, kes koordineerib selle programmi tööd; tänan Mario Sultsi, kes filmis esitluse tarbeks mentoreid ja menteesid ning Martin Grandi, kes monteeris kokku esitluse tarbeks video. Loomulikult tänan kõiki alustavaid õpetajaid ja nende mentoreid! Meie tegemisi on märgatud! Oleme parimad!


Keelekümblusprogrammi aastakonverentsil tunnustati meie kooli Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga “Keelekümblusasutus 2017 valdkonnas koostöö huvirühmade ja partneritega”. Oleme rõõmsad, et meie õpetajate ja juhtkonna panust on märgatud.

Tallinna Kunstigümnaasiumis on esimesed keelekümblejad jõudnud 8. klassi. Lisaks rakendame osalist eesti-inglise keelekümblust 1. ja 2. klassis ning sel sügisel avasime esimese eesti-vene kahesuunalise keelekümblusklassi. Oleme õigel teel!


Õpetajate päevale järgnenud Põhja-Tallinna haridustöötajate tunnustusüritusel sai nomineeritud Põhja-Tallinna aasta klassiõpetajana meie alati särasilmne keelekümbluse klassiõpetaja Auli Signi Kärdi. Kooli uuendusmeelne direktor Mari-Liis Sults sai nomineeritud Põhja-Tallinna aasta haridusjuhi kategoorias. Täname lapsevanemaid ja kolleege, kes meie majas tehtut märkavad ja kandidaadid esitasid!


Peagi saabuva õpetajatepäeva puhul said Tallinna Linnavolikogu tunnustuse meie õpetajad Marie Vellevoog ja Liis Vahemets. Tallinna Linnavolikogu tänab neid pühendunud töö ja olulise panuse eest Tallinna hariduselu kujundamisel. Oleme rõõmsad, et meil on nii särasilmsed ja motiveeritud õpetajad!


Tallinna Haridusamet tunnustas pidulikul vastuvõtul Lillepaviljonis Tallinna hariduskonkursside võitjaid. Oleme rõõmsad, et meie koostöö lasteaedadega Naeratus ja Pääsupesa pälvis tunnustuse.