Eelkool

Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkool 2023/2024. õa
Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkool alustab õppetööga oktoobris 2023 ning toimub kahel päeval nädalas. Kogu õppetegevus toimub eesti keeles ja mänguliselt.  Eelkool on tasuline.

Oma lapse saab eelkooli registreerida SIIT

Teisipäev
(muu kodukeelega lastele)
Kolmapäev
(eesti kodukeelega lastele)
rühm 1

kell 13.30 – 15.15

rühm 3 

kell 13.30 – 15.15

  
rühm 2 

kell 16.00 – 17.45

rühm 4 

kell 16.00 – 17.45

Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkooli põhieesmärkideks on:

  • koolikeskkonnaga harjumine,
  • sotsiaalsete oskuste harjutamine (nt kuulamine, arvamuse avaldamine, viisakaks jäämine, emotsioonide kontrollimine, oma korra ootamine, õppimine rühmas ja üksinda),
  • tähtede õppimine ja nende õigekiri,
  • sõnade kokku lugemise õppimine,
  • numbrite õigekiri, arvutamine.

Kogu õppetegevus toimub eesti keeles ja mänguliselt.

Küsimuste korral pöörduge eelkool@kunst.edu.ee