Eelkool

Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkool 2022/2023. õa
Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkool alustab õppetööga oktoobris 2022 ning toimub kahel päeval nädalas. Kogu õppetegevus toimub eesti keeles ja mänguliselt.

Oma lapse saab eelkooli registreerida SIIT

Teisipäev Kolmapäev
rühm 1

kell 13.30 – 15.15

rühm 3 

kell 13.30 – 15.15

Vahetegevused kell 15.20 – 15.50 Vahetegevused kell 15.20 – 15.50
rühm 2 

kell 16.00 – 17.45

rühm 4 

kell 16.00 – 17.45

 

Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkooli põhieesmärkideks on:

  • koolikeskkonnaga harjumine,
  • sotsiaalsete oskuste harjutamine (nt kuulamine, arvamuse avaldamine, viisakaks jäämine, emotsioonide kontrollimine, oma korra ootamine, õppimine rühmas ja üksinda),
  • tähtede õppimine ja nende õigekiri,
  • sõnade kokku lugemise õppimine,
  • numbrite õigekiri, arvutamine.

Kogu õppetegevus toimub eesti keeles ja mänguliselt.

Kõikides õpperühmades saab valida ühe täiendava õppetegevuse lisaks tavapärasele eelkoolile. Valikus on:

  • inglise keele algõpe,
  • vene keele algõpe,
  • loovus ja loogika,
  • kunstiline tegevus.

Valitud tegevus kestab 30 minutit ja algab enne või peale eelkooli tegevusi. Kõik tegevused toimuvad mänguliselt, vastavalt laste eale.