Õpioskuste võistlus “Oskan õppida”

Esmakordselt toimus 28. aprillil 2015 Tallinna Kunstigümnaasiumis ülelinnaline keelekümblusklasside õpioskuste võistlus „Oskan õppida!“
Lõimitud aine- ja keeleõppe kuu raames korraldasime Tallinna Kunstigümnaasiumi keelekümblusmeeskonnaga niisuguse võistluse, kuna keelekümblusklasside õpilastel puudus võimalus omavahel võistlemiseks. Võistlus toimus kahes vanusegrupis – 1.-3. klassid ja 4.-6. klassid ning meie eesmärk ei olnud teada saada õpilaste ainealaseid teadmisi, vaid tahtsime näha, kuidas nad igapäevastes situatsioonides toime tulevad ning probleemidele lahendusi leida oskavad. Ülesandeid oli väga erinevatest ainevaldkondadest ja nende lahendamiseks oli vaja kasutada erinevaid õpioskuseid.

Võistluse korraldamiseks  taotlesime toetust Tallinna Haridusameti MTÜ komisjonist. Sealt saime toetuse auhindade soetamiseks ning ülejäänud ürituse korraldamisega seotud kulud kandis MTÜ Pisipesa Mängukool.

Meie suureks üllatuseks osalesid kõik 14 kutsutud koolid ning võistlusel osales kahes vanusegrupis kokku 16 5-liikmelist võistkonda. See oli meile tõestuseks, et niisugust võistlust on väga vaja ja olime rõõmsad, et see osutus nii populaarseks.

Võistluse ajal toimus kõikidele õpilasi saatnud õpetajatele seminar „Õpetamise diferentseerimine keelekümblusklassis“.

Kõik võistluse ülesanded on saadaval Tallinna Kunstigümnaasiumi koduleheküljelt ning samuti on seal näha ka võistluse paremusjärjestus ja fotogalerii. Täname kõiki osalejaid ning õpetajaid, kes võtsid vaevaks oma õpilastega võistlusel osaleda. Samuti täname Tallinna Kunstigümnaasiumi keelekümblusmeeskonda, kes oli teinud suurepärase ettevalmistustöö ning Tallinna Haridusametit ja MTÜ Pisipesa Mängukooli toetuse eest ürituse korraldamiseks.

Pildidhttp://fotoalbum.ee/photos/koplikool/sets/1439331

Tulemused: https://kunst.edu.ee/dokumendid/oskanoppidatulemused.docx

Dokumendid
https://kunst.edu.ee/dokumendid/1-3 opioskuste voistlus.pdf

https://kunst.edu.ee/dokumendid/4-6 opioskuste voistlus.pdf