Vastuvõtt 1. klassi

24 õpilast, varajane keelekümblusklass (muu kodukeelega õppijatele)
 
24 õpilast, kunsti ja disainmõtlemise suunaga klass 
 
– 24 õpilast, inglise-eesti osaline keelekümblusklass (õpe toimub inglise/eesti keeles, 60% õpet on eesti keeles)
 
 
 
 
 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Lapsevanem esitab taotluse alates 1. märtsist, kas:

 • eKooli kaudu (eKooli kasutajaks saamise ja taotluse täitmise juhend Haridusameti lehel)
  või
 • paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)

 

Olulised tähtajad kooli astumisel 2023. aastal:

 • 1.-26. märtsil saab esitada taotlusi eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.
 • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või kui taotlus on esitatud paberkandjal, siis lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil.
 • Hiljemalt 10. juuniks on lapsevanemal kohustus esitada koolile avaldus lapse sinna õppima asumise kohta või teatada õppekohast loobumisest.
 • Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
 • Alates 11. juunist on koolil õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi.

 

Kooli 1. klassi õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud:

 • lapsevanema allkirjastatud avaldus (Taotlus 1.klassi astumiseks);
 • lapse isikut tõendav dokument;
 • koolivalmiduskaart;
 • lapse tervisekaart;

1. klassiks vajalike koolitarvete nimekiri asub SIIN.

Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult.

Info 1. klassi lastevanematele Haridusameti kodulehel

Tallinna Kunstigümnaasiumi esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord” (https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122143&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp).