Vastuvõtt 1. klassi

1.A – keelekümblusklass
– muu kodukeelega lastele
1.B – kunstiklass
– loovuse arendamine
1.C – eesti-inglise osaline keelekümblusklass
– 7 tundi nädalas toimuvad inglise keeles
 
1.klassi lapsevanemate koosolek

Kõiki 2022/23 õppeaasta 1.klasside lapsevanemaid ootame esimesele lapsevanemate koosolekule 16.juunil algusega kell 18:00. Koosolek toimub koolimaja saalis.

Paberkandjal võtame 1. ja 10.klassi õpilaste dokumente vastu 27.-30.juuni kell 10:00-14:00.

Tallinna Kunstigümnaasiumi esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord” (https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122143&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp).

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Lapsevanem esitab taotluse alates 1. märtsist, kas:
• eKooli kaudu (eKooli kasutajaks saamise ja taotluse täitmise juhend Haridusameti lehel)
või
• paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)

Olulised tähtajad kooli astumisel 2021. aastal:

  • 1.-26. märtsil saab esitada taotlusi eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.6Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või kui taotlus on esitatud paberkandjal, siis lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil.
  • Seejärel, hiljemalt 10. juuniks on lapsevanemal kohustus esitada koolile avaldus lapse sinna õppima asumise kohta või teatada õppekohast loobumisest.
  • Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
  • Alates 11. juunist on koolil õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi.

Kooli 1. klassi õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud:

Esita dokumendid 1. klassi SIIT VORMILT

Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult.

Info 1. klassi lastevanematele Haridusameti kodulehel

1. klassiks vajalike koolitarvete nimekiri asub SIIN.