1.A keelekümblusklass

Esimene keelekümblusklass avati Tallinna Kunstigümnaasiumis 2010. aasta sügisel.

Keelekümblusklassi ootame õppima vene keelt või muud keelt emakeelena rääkivaid õpilasi.
Õppetöö toimub 1.-4. klassini varajase keelekümblusprogrammi järgi. Kogu õppetöö toimub algusest peale ainult eesti keeles. Teise klassi jaanuarist lisandub vene keel emakeelena ning kolmandast klassis alates hakkame õpetama inglise keelt keelekümbluse meetodil.
1.-4. klassides järgitakse keelekümbluse programmi nõudeid ja vene keeles antakse järgmiseid õppeaineid:
2. klassis on alates jaanuarist vene keel emakeelena vene keeles;
3. klassis on inimeseõpetus ja vene keel emakeelena vene keeles;
4. klassis on vene keel emakeelena ning käsitöö ja kodundus /tehnoloogia vene keeles.

Alates 5. klassist on kõik ained eesti keeles. Vene keelsena jätkub 9. klassi lõpuni vene keel emakeelena ning käsitöö ja kodundus/tehnoloogia.

Alates viiendast klassist minnakse üle kombineeritud õppele ning eesti ja vene kodukeelega õpilased õpivad tasemerühmades koos matemaatikat, inimeseõpetust, ajalugu. Kuuendas klassis lisandub rühmatunnina ühiskonnaõpetus. Ülejäänud õppetöö toimub edasi oma klassis keelekümblusmetoodikat arvestades. Kõikide õppeainete õpetamisel arvestatakse lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtteid ning õppes on läbivaks aineõpetajate omavaheline meeskonnatöö, mis tagab õpilastele turvalisema keeleõppe keskkonna.

Õppetöö üldistest põhimõtetest saab lugeda siit.