1.B kunstiklass

Kunstiklassi ootame õppima eesti keelt emakeelena rääkivaid õpilasi.

Kunstiklassis on õpilasel võimalus  tegeleda erinevate kunstitehnikatega ning seeläbi areneb loovus. Esimesse klassi õppima asudes ei pea õpilasel olema kõrgeid kunstilisi eelduseid. Lisaks kunstile ja tarbekunstile õpetame kõiki teisi õppeineid riikliku õppekava alusel.

Kunstiharidust on Tallinna Kunstigümnaasiumis antud juba üle 50 aasta.

Õppetöö üldistest põhimõtetest saab lugeda siit.