1.K kahesuunaline keelekümblusklass

Kahesuunalisse keelekümblusklassi ootame õppima eesti või vene keelt emakeelena rääkivaid õpilasi, kes soovivad ühtviisi hästi osata mõlemat keelt.

2017. aasta sügisel avame lastevanemate soovil eesti-vene kahesuunalise keelekümblusklassi, kus 1.-3. klassides toimub õppetöö eesti ja vene keeles. Klassiga töötavad kaks õpetajat, erinevatel aegadel. Selles klassis õpivad koos eesti ja vene emakeelega õpilased ning võrdselt arendatakse mõlema keele oskust. Õpetajad teineteise tööd ei korda ehk ei tõlgi eelmises tunnis või eelmisel päeval omandatud teemasi.

Avame selle klassi, sest koolil on 7. aastat kogemust keelekümbluse õpetamisega ja soovime anda ka eesti kodukeelega õpilastele võimaluse mitmekeelseks hariduseks.  Inglise keelt hakkavad lapsed õppima 3. klassis keelekümbluse meetodil.

Õppetöö üldistest põhimõtetest saab lugeda siit.