A klassid

Varajase täieliku keelekümbluse suund Tallinna Kunstigümnaasiumis (A klassid)

Tallinna Kunstigümnaasiumi keelekümblusklassides toimub õpe eesti keeles keelekümbluse põhimõtetel. Keelekümblusklassi ootame õppima muu kodukeelega õpilasi. Õppetöö toimub 1.-4. klassini varajase keelekümblusprogrammi järgi. Kogu õppetöö toimub algusest peale eesti keeles. Teise klassi jaanuarist lisandub vene keel emakeelena ning kolmandast klassis alates hakkame õpetama inglise keelt keelekümbluse meetodil.

Kõikide õppeainete õpetamisel arvestatakse lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtteid ning õppes on läbivaks aineõpetajate omavaheline meeskonnatöö, mis tagab õpilastele turvalisema keeleõppe keskkonna.

Esimene keelekümblusklass avati Tallinna Kunstigümnaasiumis 2010. aasta sügisel.