K klassid

Kahesuunalise keelekümbluse suund Tallinna Kunstigümnaasiumis (K klassid)

Kahesuunalises keelekümblusklassis toimub õppimine kuni kolmanda klassini eesti ja vene keeles enam-vähem võrdselt. Seega on õppima oodatud nii eesti kui ka vene keelt emakeelena rääkivad õpilased, kes soovivad ühtviisi hästi osata mõlemat keelt. Inglise keelt hakatakse õppima keelekümbluse meetodil teises klassis.

Kahesuunalises keelekümblusklassis teevad õpetajad omavahel tihedalt koostööd, et õpet lõimida. Korraga annab tundi üks õpetaja. Näiteks rakendatakse eestikeelse õpetajaga omandatud teadmisi venekeelse õpetaja tunnis.

Eesti-vene kahesuunaline keelekümblusklass avati Tallinna Kunstigümnaasiumis 2017. aasta sügisel. Nii saavad ka eesti kodukeelega õpilased mitmekeelse hariduse. Kahesuunaline keelekümblus töötati välja Ameerika Ühendriikides.

Kahesuunalises keelekümblusklassis õppivad õpilased on sallivad, avatud ning julged suhtlejad.