Liikumine koolis

KOOLI SISENEMINE HOMMIKUL

Garderoobid avatakse 7.30
2.-12. klassi tunnid algavad 8.15
Tunni alguses sulgeme pääsu koolimajja, hilinejad jäävad garderoobi
Sealt pääseb õpilane edasi uuel vahetunnil või klassijuhataja eelneva kokkuleppe alusel
1. klassi hommikuring algab kell 8.30

LIIKUMINE VAHETUNDIDES

5- ja 10- minutilistel vahetundidel ei lähe õpilased garderoobi, v. a kehalise kasvatuse tundi minevad õpilased

20 – minutiline vahetund

1.-3. klass koolilõuna, klassijuhatajad on koos õpilastega
4.-6. klass lähevad õue, klassijuhatajad lähevad kaasa
7.-9. klass EI OLE LUBA minna õue, sest ei ole kinni pidanud kokkulepetest
10.-12. klass võivad minna õue ning vajadusel väljuda kooli territooriumilt

40 – minutiline vahetund

1.-3. klass lähevad õue, I klassijuhatajad saadava õpilasi kuni garderoobini, üks õpetajatest juhendab lapsi riietumisel ning läheb koos viimaste õpilastega õue
4.-6. klassi koolilõuna on kell 10.55-11.15, peale sööki lähevad õue
7.-12. klassi koolilõuna on kell 11.15-11.35
Enne sööki võib õues käia gümnaasium
7.-9. klass EI OLE LUBA minna õue, sest ei ole kinni pidanud kokkulepetest