Lingid erinevatele veebilehtedele

www.haridus.ee – Tallinna Haridusamet

www.innove.ee – Tasemetööd ja eksamid. Rajaleidja (haridustugiteenused)

www.hm.ee – Haridusministeerum

http://www.ehjl.ee/ Eesti Huvijuhtide Liit

http://www.opetajatemaja.ee Tallinna Õpetajate maja