Lisakatsed 2024/2025. õppeaastal alustavasse 10.AM klassi ning 11. ja 12. klassi

2024/2025. õppeaastal alustavad 10. klassid komplekteeritakse sisseastumiskatsete alusel järgmistele valikusuundadele: 

  • Arhitektuur (sh lai matemaatika) 
  • Meedia (fotograafia, video, arvutigraafika) 

Kandideerida saab 11. ja 12. klassi.  

Sisseastumiste ajakava  

Kuni 12.08 I voor  registreerumine ja dokumentide esitamine  Pääsevad edasi kandidaadid, kelle tulemus on vähemalt 50% saadavate punktide maksimumist. Soovist osaleda sisseastumiskatsetel tuleb teada anda läbi järgneva lingi https://forms.office.com/e/g4VC0p0DxT 12.08 kuupäevaks.  12.08 kuupäevaks saata motivatsioonikiri ja hinnetelehe koopia meiliaadressil: elis.martinson@kunst.edu.ee  Motivatsioonikiri ((1 A4), 12 suurusega tähemärk, Times New Roman) tutvustamaks kandidaadi kooli ja suunavaliku motivatsiooni. 9. klassi lõputunnistuse hinnetehele koopia / 10/11. klassi õpinguraamatu väljavõte  Peale tulemuste üle vaatamist saadetakse 14.08 soovi avaldanud õpilastele e-mail 
15.08 II voor.   Suunapõhised praktilised tööd koolis, portfoolio esitamine ja vestlus  Pääsevad edasi kandidaadid, kelle tulemus on vähemalt 50% saadavate punktide maksimumist Koolis kohapeal tehtavad suunapõhised praktilised ülesanded rühmas ja iseseisev praktiline ülesanne, kus hinnatakse õpilase loovust. Kaasa võtta joonistusvahendid. Grupitöös hinnatakse koostöö tegemise oskust, suhtlemisoskust ja eneseväljendusoskust ning loovust ja originaalset mõtlemist. 
 
Vestlused toimuvad jooksva graafiku alusel. Selgitatakse välja kooli ja suunavaliku motivatsioon, eesmärgid, ühiskondlik aktiivsus, väärtushinnangud, huvialad, valmisolek olla loov ja ennast arendada vastavalt kooli õppesuundadest.  Vestluse ajal esitab õpilane portfoolio/tehtud tööd, mis tuleb kooli kaasa võtta. Kui portfoolio on digitaalne, võta kaasa oma nutiseade portfoolio näitamiseks.  

Punktide arvestus  

  • Praktiline töö 0-15 punkti 
  • Vestlusvoor 0-20 punkti 
  • Motivatsioonikiri 0-5 punkti 
  • 9. klassi hinnetelehe õpitulemuste keskmine 0-5 punkti 
  • Portfoolio 0-5 punkti 

Kahe vooru alusel koostatakse nimekiri sisseastumiskatsed edukalt läbinud õpilastest. Otsus vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks e-kirja teel 23.augustiks  

Täpsem info: 

Elis Martinson – elis.martinson@kunst.edu.ee