Loovtööd ja uurimistööd eriolukorra ajal

TKG loov- ja uurimistööde esitamine ja kaitsmine 2020

Seoses Eesti Vabariigis valitseva eriolukorra ja koolide distantsõppel töötamisega otsustas Tallinna Kunstigümnaasium lükata edasi 2019/20 õ.a. loov- ja uurimistööde esitamise tähtaegu.

8.klassi loovtööde esitamise tähtaeg 8.04.2020 aadressile loovtood@koplikool.ee, esitluste saatmise tähtaeg 30.04.2020 aadressile loovtood@koplikool.ee ja kaitsmine 7.-8.05.2020

Kaitsmine toimub nagu tavaliselt komisjoni ees juhul, kui eriolukord on läbi. Kui eriolukord ei ole 7.maiks läbi, toimub kaitsmine videosilla abil. Sellisel juhul saab õpilane oma meilile teavituse koos lingi ja kaitsmise kellaajaga. Õpilastel, kellel ei ole videosillas osalemiseks kodus vajalikku tehnikat või võimalusi, palun võtta ühendust klassijuhatajaga.

Erandkorras saavad võimaluse teha ära puuduoleva loovtöö osa ja kaitsta oma tööd juunis need 8.klassi õpilased, kelle tööplaan nägi ette praktilise või uurimusliku osa läbiviimise märtsis 2020 või kui õpilane oli pikalt haige. Esitamise lepime iga õpilase/juhendajaga kokku eraldi, kaitsmise kuupäev selgub 1.juuniks 2020

11.klassi uurimistööde esitamine 27.04.2020 uurimistood@koplikool.ee, esitluste saatmise tähtaeg on 18.05.2020 aadressile uurimistood@koplikool.ee  ja kaitsmine 20.05.2020

Kõik tööd esitatakse digitaalselt!