Logopeedi soovitused

Mälutreening luuletustega

“Luuletuse pähe õppimine on mälu ja mõtlemise korrastamise treenimiseks oluline asi!”- L. Tungal
See, kellelt on võetud võimalus luuletusega kokku puutuda, ei suuda kunagi keelt täielikult vallata.
Eriti kasulik on luuletuste õppimine väiksematele lastele, lugemis-kirjutamisraskustega ja muukeelsetel lastele keeletunnetuse ja sõnavara arenguks. Täiskasvanutel aitab mälu vormis hoida.

Õhutage last õppima pähe luuletusi mälutreeninguks ja keeleoskuse arendamiseks. Õppige ka ise. 

Luuletuste õppimise kasulikkusest siin:
https://menu.err.ee/292830/luuletuse-paheoppimise-lihtsad-nipid

 1. Luuletuse valik ja esmane tutvus

Leidke sobiv luuletus. Mida väiksem on laps, seda selgem ja lihtsam peaks olema sõnum ja riim.
Lasteluuletusi Internetist leiab siit, autori valik sõltub lapse ja täiskasvanu eelistustest:
https://e-niit.weebly.com/lastele.html
https://luuleleid.wordpress.com/
http://www.luuletus.ee/6-c-Lastele
https://luuletused.score.ee/Leelo%20tungal

Raskusastmed:

 • Laske lapsel luuletus läbi lugeda ja selgitada, kuidas ta aru sai;
 • Laske lapsel luuletus läbi lugeda ja aidake selgitada sõnu ja sisu;
 • Lugege luuletus ette ja aidake selgitada sõnu ja sisu

Kõigil juhtudel on hea luuletusest pilt/pildiseeria joonistada arusaamise ja meeldejätmise hõlbustamiseks.
Selles protsessis jääb sageli juba osa luuletust tahtmatult meelde.

 1. Luuletuse õppimine, oma õpistiili leidmine

Luuletuse õppimine ei tohiks olla mehhaaniline tuupimine vaid parematele/sobivamatele õpistrateegiatele toetuv tahtlik meeldejätmise/meenutamise protsess.
Mida rohkem meeli on kaasatud, seda parem on tulemus. Siiski sobib erinevatele lastele erinev õppimisviis paremini ja seepärast võiks proovida, analüüsida ja valida järgmiste võtete hulgast või arendada mõni muu meeldejätmise viis.

a) Auditiivne – laske lapsel luuletust lugeda häälega
Olulist leides ja rõhutades;
Erineva kiirusega (aeglaselt, kiiremini, vuristades jms);
Erineva hääletugevusega (sosinal, hõigates, kõmistades, täiel rinnal jms);
Erinevas rollis/erineva häälega (nagu isa/ema/õpetaja; õde/vend/sõber; mõni loom või lind või asi (korsten,rong, tuul vms – see on koht loovaks lähenemiseks);
Meloodia lisamine/lauldes lugemine;
Salvestatud luuletuse kuulamine.

b) Ruumiline/motoorne
Laske lapsel luuletust lugeda liikudes ruumis, lugedes eri värssi/salmi erinevas toas või erinevas kohas ruumis;
Kirjutage luuletus värsside või salmide kaupa märkmepaberitele ja kinnitage need ruumi erinevatesse kohtadesse, kus käies laps neid loeb;
Mõelge välja ka kaasake sobivad žestid iga värsi/mõtte/salmi jaoks.

c) Visuaalne
Piltide joonistamine luuletuse, selle salmide, värsside kohta;
Kujutluspildi loomine luuletusest;
Luuletuse ümberkirjutamine;
Luuletuses sõnade järkjärguline kustutamine/katmine – esimesena riimuv sõna, seejärel fraas, seejärel värss ja kogu salm;
Kujutlusteekond, kus iga koht tähistab värssi või salmi.

Meetodeid tasub kombineerida ja vaheldada, kuni leiate sobivaima. Üks näide siin:
https://www.facebook.com/SleepingYogini/posts/1342444592546143
Luuletust peaks õppima osade kaupa päeva või pikema aja jooksul, mitte järjest tuupides vaid meenutades, vahepealsete pausidega. Efektiivne on korrata õhtul, et une ajal saaks info mälus korrastatud ja salvestatud.
Luuletuse õppimise ja/või esitamise ajal võib teha ka paaristööd aidates last ridade, värsside, salmide kaupa kordamööda lugedes või vajadusel ette ütlemisega.

Õpistiilidest pikemalt:
https://www.syg.edu.ee/~peil/opi_oppima/?fbclid=IwAR2hFckf94_iAVhvnfHP5Y0Exk6P7zYWj742NXNY92y29n-mP5OzCbZoKVc
https://edidaktikum.ee/et/content/%C3%B5ppimine-ja-ps%C3%BChholoogia?fbclid=IwAR0NwaAbBkee9Sd2jdUKXPt7gIHDWyOla2QXpMLeUUbX0swCrWk_QJOG9II (vt P.6 Mälu ja õppimine J. Aru)

 1. Korraldage luuletuste õppimise võistlus/väljakutse (peres, sõbraga, grupis, klassis).

Kes jõuab mingi aja jooksul (tundidest päevade ja nädalateni) rohkem luuletusi pähe õppida.
Korraldage (reaalselt või virtuaalselt) luuleõhtu/luulepidu, kus osalejad õpitud luuletusi esitavad (või peast kirjutavad).

Luuletused võib hääl/videosalvestada.
Klassiga/grupiga tehes võiks paluda saata/üles laadida (Padlet vm. keskkond) jäädvustused luulepeost.

Eesti esimene üldluulepidu
https://www.ev100.ee/et/vaata-uuesti-rakveres-toimus-eesti-esimene-uldluulepidu

Luuletusi ERR arhiivis
https://arhiiv.err.ee/seeria/luuletus/kultuur/31
https://arhiiv.err.ee/seeria/luulelahing/lavastuslik/69
http://raadioteater.err.ee/raadioteater/hommikuluuletusarhiiv
http://raadioteater.err.ee/raadioteater/luuleruumarhiiv

Arendatavad oskused: mälu, õpioskused, lugemine, kirjutamine, sõnavara, rütmi-, riimitunnetus.

Lisalugemist mälu treenimisest:
http://peaasi.ee/malunipid/
Arden, J. B. (2009).     Mälutreening võhikutele. Ersen
Loeser, F. (1980). Malutreening. Valgus

Inglisekeelsed ajutreeningu äpid (ei ole ise proovinud).
https://www.lifehack.org/articles/technology/11-brain-training-apps-train-your-mind-and-improve-memory.html

 

Võimalikud seotud tegevused

 1. Illustreerimine jm luuletusest lähtuvad kunstilised väljendused;
 2. Info otsimine autorite ja ajastu kohta;
 3. Luule sõnavara, stiili ja riimi analüüs;
 4. Luuletusest lauluks, laulust luuletuseks muutmine;
 5. Luule tõlkimine teise keelde või teisest keelest
 6. Ise luuletus(t)e kirjutamine