Logopeedi soovitused

Muuseumiöö

18. mai on rahvusvaheline muuseumipäev, sel aastal teemal “Museums Inspiring the Future” – muuseumid inspireerimas homset.

Kuna pärast 11 aastat ei toimu seekord Muuseumiööd, siis korraldage see ise ja inspireerige teisi.

 

 1. Minge muuseumi

Leidke lähim või huvipakkuvaim muuseum ja minge uurige, millised eksponaadid seal on, kuidas paigutatud, esitletud, tähistatud, milline info on lisatud.

Sobiva muuseumi aitab valida:
https://www.muuseum.ee/muuseumide-kaart/
http://vana.muuseum.ee/et/muuseumid/eesti_muuseumid/by_state.html

 1. Külastage virtuaalmuuseume

Praegusel ajal on üha rohkemad muuseumid nii Eestis kui mujal maailmas avanud virtuaalse külastus- ja museaalidega tutvumise võimaluse. Otsige ka sealt inspiratsiooni oma vanavara eksponeerimiseks.

https://www.muis.ee/
http://virtuaalmuuseum.ee/

 1. Leidke oma kodus vanavara, mida esitleda

Need võivad olla asjad, fotod, dokumendid, kollektsioonid jne.

Raskusastmed:

 1. Laps leiab iseseisvalt;
 2. Laps leiab vanemaga koostöös;
 3. Vanem pakub välja, laps valib.

Hea on vanavara valiku ja otsustamise käigus süstematiseerida (ajastu, liigi, omanike jm järgi).

 1. Eksponeerimine

Valige koht, kus eksponeerida vanavara. Kirjutage juurde info (nimetus, otstarve, vanus jne).

Raskusastmed

 1. Laps kirjutab ise info;
 2. Vanem aitab sõnastada;
 3. Vanem dikteerib, laps kirjutab.

Kujundage oma näitus/muuseum.

 1. Lood

Kirjutage üles esemete, dokumentide, fotode jm lood (Mis on? Kelle/millega seotud? Mis ajast pärit? Milleks vaja? Kuidas teile sattus? Miks see sulle/su perele oluline on? jne) Selleks tuleb uurida ja küsitleda seotud inimesi.

Raskusastmed:

 1. Laps küsitleb ja kirjutab üles;
 2. Laps küsitleb, vanem kirjutab üles;
 3. Vanem räägib ja kirjutab üles, laps kuulab ja loeb.

 

 1. Korraldage Muuseumiöö

Kutsuge turvanõudeid arvestades oma muuseumisse külastajaid ja tutvustage eksponaate või tehke virtuaalne giidituur

Raskusastmed:

 1. Laps teeb iseseisvalt
 2. Vanem juhendab, laps esitleb
 3. Vanem valmistab ette, laps esitleb

Toreduse pärast võib külalistele pakkuda suupisteid, teha kontserdi, töötoa vms.

 1. Kodu-uurimine kui hobi ja teadus

Kes tahab kodu-uurimisega põhjalikumalt tegeleda, saab saata oma töö konkursile. Praegu käimas:
https://viruinstituut.ee/kodu-uurimiskonkurss-2021/

Iga-aastaselt Eesti Lugemisühingu Väikeste kodu-uurijate projekt:
https://www.lugemisyhing.ee/vaikesedkodu-uurijad

Kindlasti on sarnaseid võimalusi veel.
Lugude kirjutamise inspiratsiooniks otsi raamatukogust või arhivist:
Tiia Toomet, Vana aja lood,Eesti Raamat, 1983,
Tiia Toomet, Kodused asjad,Eesti Raamat, 1987,

Suurematele:
https://www.apollo.ee/101-eesti-vana-aja-asja.html
https://jupiter.err.ee/1076094/vana-aja-asjad

 

Arendatavad oskused: suhtlemisoskused, küsitlemine, kirjutamine, lugemine, süstematiseerimine, kujundamine, esitlus.

Võimalikud seotud tegevused

 • Info otsimine museaalide kohta, andmebaasi kasutamine;
 • Matemaatika (aastaarvud, vanuse arvestamine);
 • Ajalugu (ajajoon, ajastud);
 • Kunst (stiilid, illustreerimine, kujundamine);