Õppeaasta plaan

Tallinna Kunstigümnaasiumi 2018/2019 õppeaasta eesmärgid

  • õppijate õpimotivatsiooni toetamine läbi huvitundide sisse viimise
  • õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate käitumistavade välja töötamine ja juurutamine
  • koolisisese serveri kasutamise juurutamine õpetajate koostöö tõhustamise eesmärkidel

Plaanilised õppenõukogud toimuvad järgmistel aegadel:
28.11; 03.01; 13.03; 06.06; 18.06; 31.08