Õppetööst puudumisest teavitamine

Õppetööst puudumisest teavitamine

Ka distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust. Hetkel on kohustatud lapsevanemad andma klassijuhatajale teada, kui laps on haigeks jäänud või perekond on reisil või reisilt naasnud.

Haige laps saab olla kodus haige ja ennast ravida. Haige laps hakkab õppetööga tegelema alles siis, kui on terveks saanud.

Reisil olev või reisilt naasnud õpilane saab tegeleda e-õppega, kui ta ei ole haige. Kindlasti tuleb sel juhul kinni pidada 14. päevasest karantiini nõudest.

Rohkem infot saab klassijuhatajalt või kooli tugipersonalilt.

Kõikide kontaktid leiab kooli kodulehelt töötajate või kontaktide alt.