Logopeedi soovitused

Päevakava tegemine ja järgimine

Koduõppes on päevakava oluline, et lapsel kujuneks kindlus, harjumus ja iseseisvus oma tegevustes. Päevakava koostamine ja kommenteerimine koos vanemaga arendab kõnet, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Koostage koos lapsega ta päevakava ja hinnake iga päev (õhtul või järgmisel hommikul) selle täitmist.
Manuses on eeskujuks päevakava variandid eripedagoog Sigrid Salomonilt ja nädala päevakava alus koos jälgimistabeliga.

ÄRGE VÕTKE VALMIS KAVA, VAID KOOSTAGE KOOS LAPSEGA. AINULT NII HAKKAB SEE HÄSTI TÖÖLE.
PÄEVAKAVA PEAB OLEMA SUUR (A3) JA NÄHTAVAL (seinal).  HEA ON MUUTMISVÕIMALUS KIRJUTADES TEGEVUSED JA AJAD SEDELITELE JA PANGE SEEJÄREL ALUSELE/SEINALE. NII SAAB VAJADUSEL TEGEVUSI JA AEGU ÜMBER TÕSTA, LISADA, VÄHENDADA.

Päevakava koostamine:
Koostamisel arvestage, mlliseks tegevuseks laps võimeline on. 1)-3) variante võib ka kombineerida näidates ette ja lastes lapsel jätkata.

  1. Laps pakub ise välja tegevused, kirjutab need (sedelitele) üles ja paigutab päevakavasse. Lisatakse kellaajad;
  2. Vanem pakub tegevused, laps kirjutab need üles ja paigutab päevakavasse. Lisatakse kellaajad;
  3. Vanem pakub tegevused ja kirjutab üles, laps paigutab päevakavasse. Lisatakse kellaajad.

Kellaaegade märkimise viis (digitaal- või analoog-kell) ja täpsus peavad olema vastavuses lapse kellatundmisega.
Igal juhul tuleb tegevused ja ajad koos lapsega läbi rääkida ja kokku leppida.
Laps võib päevakava illustreerida.
Päevakava koostamisel olge loovad ja õhutage lapse loovust. Päevakava võib olla ainult piltides/piktogrammides, koomiksina jutumullidega, fotodena, kasvõi 3D kujudena (voolida plastiliinist, teha looduslikest materjalidest, legomehikestest) jne.
https://lood.delfi.ee/perejakodu/koolilaps/suureparane-nipp-mis-koduoppe-koikide-jaoks-lihtsamaks-muudab?id=89412967&fbclid=IwAR0XLBdtG_qUJPsh4s6fO0d3qfIfHX0IBF6Aa4vtSiI4F8fO80uG2oT23Y4


Head nõuanded:

https://lood.delfi.ee/perejakodu/koolilaps/suureparane-nipp-mis-koduoppe-koikide-jaoks-lihtsamaks-muudab?id=89412967&fbclid=IwAR2SSU1ELYQkM1Pn-BLaJ_-d8UpLRGU07DjYFsmwoo1SLoLvSx_wrlUjU64

Töö päevakavaga:
Laps peaks (vanema abiga või iseseisvalt) igapäevaselt hindama:

  1. Kas ta planeeritud tegevust tegi (jah/ei)
  2. Analüüsima, kuidas läks (kui ei teinud, siis miks; mis võttis rohkem/vähem aega; mis meeldis, mis ei meeldinud, mida saaks teisiti/paremini teha jne). Kommentaarid võib kirjutada päevakavasse või lisada nt. märkmepaberil. Iga tegevust ei pea kommenteerima, piisab 1-2 olulisemast kommentaarist. Keskenduma peaks positiivsele.

Päevakava täitmise hindamisel olge loovad ja õhutage lapse loovust. Hindamiseks saab kasutada värve, kujundeid, kleepse, skaalasid jne, pidada täitmise päevikut, video-audiopäevikut jne.

Mingi perioodi järel (nt. kord nädalas, vajadusel igapäevaselt) peaks koos lapsega vaatama üle, mida on päevakavas muuta vaja.
Päevakava tubli täitmise eest võiks last premeerida.

Arendatavad oskused: enesejuhtimine/ajajuhtimine, kella tundmine, lugemine, kirjutamine, käeline tegevus/joonistamine.