Logopeedi soovitused

Sugulugu e genealoogia algajatele

Kodus koosolemise aeg on hea võimalus rääkida perest, sugulastest, esivanematest, suguvõsa lugudest, selle ajaloost ja geograafiast..

Õhutage last uurima oma sugupuud, suguseltsi lugusid (sugulugusid) ja nende seost aja ja ruumiga. .

 1. Sugupuu koostamine

Las laps küsitleb vanemaid ja vanavanemaid (muid sugulasi) ja kirjutab üles suguvõsa liikmed ning nende omavahelised seosed (suguluse).
Hea on kirjutada need eraldi sedelitele (nimekaartidele) koos sünni- (ja surma)ajaga. Kindlama seose tekkimiseks on hea kasutada fotosid.
Seejärel paigutatakse sugulased graafilisse järjestusse – kes on kelle laps, abikaasa, õde-vend.

Raskusastmed:

  1. Laps küsitleb ja kirjutab sugulased üles ja paigutab sugupuule;
  2. Laps küsitleb, vanem kirjutab sugulased üles, koos paigutatakse sugupuule;
  3. Vanem räägib ja kirjutab sugulased üles, koos paigutatakse sugupuule, laps kuulab ja loeb.

Lastega tehes ei ole oluline sugupuu ulatus vaid arusaam sugulussuhetest ja vastav sõnavara (kellegi tütar võib olla teise tädi ja kolmanda vanaema jne). Esialgu võiks piirduda kahe-kolme põlvkonnaga.

Hea oleks tutvustada ka sugulussuhete traditsioonilisi, hääbuma kippuvaid nimetusi
https://et.wikipedia.org/wiki/Sugulussuhted
Siit leiab sellekohase testi edasijõudnuile:
http://www.htk.tlu.ee/digitiiger/valminud_tood/klassiopetus/sobitusuelesanne-sugulased/sugulased-teise-sonaga.htm

Sugupuu kujundamisel võib lasta fantaasial lennata lihtsatest skeemidest puu, 3D mudelite ja seinapiltideni. Mõned ideed ja näited siin:
https://craftwrites.com/creative-family-tree-ideas/
https://www.countryliving.com/diy-crafts/g4128/diy-family-tree-ideas/
https://www.youtube.com/watch?v=srUVeln42c0

Sugupuu koostamiseks leiab nii tasuta kui tasulisi arvutiprogramme
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_genealogy_software

 1. Suguseltsi ajajoone ja geograafia kaardistamine

Lastel on raske tajuda ajaloo ja geograafia ulatust. Nii võivad väiksemad arvata, et vanavanemad mäletavad dinosauruseid või et Austraaliasse on paar tundi autosõitu.
Aidake lapsel lisaks sugupuule koostada ka põlvkondade ajajoon ja suguseltsi geograafiline kaart.
Paigutage sugulased ajajoonele nende eluaja järgi ja leidke, kes on kellest vanem-noorem, kes kellega ühel ajal elas ja milliseid huvitavaid ajaloosündmusi sel ajal toimus. (Näiteks vanaema sündis esimese mehitatud kosmoselennu aastal, tädi Laulva revolutsiooni aastal jne).
Ajatelje koostamiseks saab kasutada ka arvutiprogramme:
https://www.ispringsolutions.com/blog/top-10-free-and-paid-interactive-timeline-makers

Paigutage sugulased geograafilisele kaardile nende sünnikoha, elukoha või muu eluetapi asukoha järgi. Mõni suguvõsa piirdub Eesti kaardiga, kuid üha sagedamini on vaja maailmakaarti. Lisada võib riikide lipud vm sümbolid.
Paberkandjal kaarti saaks kodus eksponeerida, kuid võib kasutada ka elektroonilisi kaardirakendusi:
https://www.hongkiat.com/blog/map-tools/

Raskusastmed:

  1. Laps uurib ja koostab suguseltsi ajajoone ja kaardi ise;
  2. Suguseltsi ajajoon ja kaart koostatakse koos;
  3. Vanem selgitab ja koostab suguseltsi ajajoone ja kaardi, laps jälgib ja loeb.
 1. Suguseltsi lugude jäädvustamins

Sugupuu andmete kogumisest ja jäädvustamisest tähtsam on rääkida suguvõsast, selle ajaloost, traditsioonidest ja inimeste ning perede lugudest.
Laske lastel uurida vanemate, vanavanemate (muude sugulaste) sündimise, ees- ja perekonnanime saamise, esmakohtumiste jm lugusid ja neid kirja panna. Kui pole lugude rääkijaid, siis võib ju fantaseerida.

Raskusastmed:

  1. Laps küsib, kuulab ja kirjutab loo üles;
  2. Laps küsib ja kuulab, vanem kirjutab loo üles;
  3. Vanem räägib ja kirjutab loo, laps kuulab ja loeb.

Lastele on huvitavaks lisalugemiseks:
https://www.apollo.ee/ronides-sugupuul-laste-suguvosauurimise-raamat.html

Genealoogiahuviline täiskasvanu leiab suguvõsa uurimise näpunäiteid siit:
https://www.ra.ee/vau/index.php/et/page/article/index?menuId=2
https://www.isik.ee/algus.html

Arendatavad oskused: suhtlemisoskused, küsitlemine, kuulamine, mälu, kirjutamine, lugemine, ajaloo ja geograafia teadmised.

Võimalikud seotud tegevused

 1. Infootsing sugulaste, ajaloosündmuste kohta, andmebaasi kasutamine;
 2. Matemaatika (aja, vanuse, eluea arvestamine, võrdlemine);
 3. Kunst (sugupuu illustreerimine, lugude illustreerimine);
 4. Võõrkeeled (sugulussuhete nimetused).