Logopeedi soovitused

Teeme varjuteatrit

Õhtuti läheb siiski veel pimedaks ja märts on teatrikuu. Tehke kodus varjuteatrit.

 1. Vaadake inspiratsiooniks, kuidas teevad seda teised.

https://www.youtube.com/watch?v=jO0UgGyLW40
https://www.youtube.com/watch?v=BF_YAJf4slk
https://www.youtube.com/watch?v=Dvn9pDY7CW8
https://www.youtube.com/watch?v=sQag4pEjbQk

Varjuteatri tegemiseks on vajalik valgusallikas (laua-, põrandalamp, prožektor, tasku-, telefonilamp,
järgides tuleohutust ka küünal) ja varju tekitamise koht (sein, ekraan, lina). Varjuteatrit saab teha
päikelise ilmaga ka õues seinale või maapinnale.
Tegevus jääb valgusallikka ja ekraani vahele. Kõige lummavam on, kui ekraan (lina) on publiku ja
tegevuse vahel.

Varjuteatrit saab teha mitut moodi:
Kätega,
https://www.youtube.com/watch?v=8VwCLBn7TjY
https://www.youtube.com/watch?v=rdKVyLJhjmY
kogu kehaga,
esemeid kaasates
siluettnukkudega https://www.youtube.com/watch?v=UIYzgRUv4y8

Tegelastele võib anda hääle, kõne, dialoogi, taustaks kasutada muusikat.

 

 1. Proovige teha varjutatrit kätega, kehaga – tegelaste liikumisi ja hääli, tegevuste pantomiimi,
  lihtsaid dialooge ja/või kommenteerida/jutustada tegevust. 

Publikul võib lasta ära arvata, mis tegelasega, tegevusega tegu.
Proovige, kuidas muutub varju kuju, suurus ja teravus ekraanil sõltuvalt valgusallikast
(proovige erinevaid), selle asukohast ja kaugusest, objekti asukohast ja kaugusest ekraanist.

Raskusastmed:

 1. Laps teeb ja esineb teile;
 2. Tehke koos lapsega lavapartneritena;
 3. Tehke ees, laps matkib.

 

 1. Lavastage süžeega etendus.

Raskusastmed:

 1. Laps teeb ja esineb teile;
 2. Tehke koos lapsega lavapartneritena;
 3. Tehke ees, laps matkib.

Koos jagatakse rollid, leitakse/tehakse esinemiskoht, varjuteatri stiil ja vahendid.

 1. Korraldage varjuteatri etendus koos kõige sinna juurde kuuluvaga (etenduse ettevalmistus,
  piletimüük, saal ja publik).

Arendatavad oskused: eneseväljendusoskus, loovus, rolliloome, empaatia, lugemine, kirjutamine,
üldkehaline ja käeline osavus, koostööoskused.

Lisalugemist varjuteatrist:
https://et.wikipedia.org/wiki/Varjuteater

Võimalikud seotud tegevused

 1. Muusika (helikujundus).
 2. Loodusõpetus (valgus ja vari, kaugus ja suurus)
  https://www.youtube.com/watch?v=3cpWDULb_3I
 3. Matemaatika (ruumisuhted, nurgad)
 4. Käsitöö ja tehnoloogia (lava, valgustus jms);
 5. Joonistamine ja käsitöö (siluettnukud);