Logopeedi soovitused

(Vana)vanemate mängud

Enne Internetti ja veel enam, enne televisiooni, ei olnud lastel igav. Nad teadsid, mängisid ja leiutasid ise mänge nii toas kui õues. Need levisid ilma meediata üle Eesti ja neid anti edasi järgmistele mängijate põlvkondadele.

Õhutage last uurima, mis mänge mängisid nende vanemad ja vanavanemad. Mängige koos (ikka turvanõudeid silmas pidades).

 1. Mängude kogumine

Las laps uurib (intervjueerib) vanematelt ja vanavanematelt (muudelt sugulastelt), mis mänge nemad lapsepõlves mängisid sh. nii toa- kui õuemänge.
Taustamaterjaliks ja (vana)vanemate mälestuste puudumisel saab kasutada Eesti Kirjandusmuuseumi rikast mängude kogu ja selle alajaotusi ning väljaandeid:
http://www.folklore.ee/ukauka/
http://www.folklore.ee/era/pub/files/Viru_lastem.pdf
http://www.folklore.ee/era/teema/tanapaev/mangud.htm
http://100-rahvamangu-lastele.blogspot.com/
http://maailmaparandaja.blogspot.com/2012/11/lapsepolve-suutud-muretud-mangud-jajah.html

Raskusastmed:

 • Laps küsitleb ja kirjutab mängud üles;
 • Laps küsitleb, vanem kirjutab mängud üles;
 • Vanem räägib ja kirjutab mängud üles, laps kuulab ja loeb.

Hea on mängud kogumise käigus süstematiseerida (toa-õuemängud; üksi-kahekesi-hulgakesi mängitavad; palli vm. vahenditega mängitavad, võistlusmängud jne).

 1. Mängujuhendi(te) kirjutamine

Mängu kirjeldus peaks sisaldama:
Mängu nime, mängimise tingimusi (mängijate arv, vajalikud eeloskused, vahendid, keskkond jms),
Mängu reegleid (alustamine, käik, lõpetamine).
Kirjutage juurde, kellelt ja millal mäng koguti.
Tehke oma pere mänguderaamat. Hea on see ka illustreerida, kujundada.

Raskusastmed:

 • Laps kirjutab ise mängujuhendi(d);
 • Vanem aitab sõnastada;
 • Vanem dikteerib.
 1. Korraldage (vana)vanemate mängude mängimine

Koos mängimine on kvaliteetaeg, mis arendab kõiki osapooli ja aitab last paremini tundma õppida.

Mängu korralduse raskusastmed:

 • Laps loeb juhise ja selgitab reegleid;
 • Laps loeb juhise, vanem aitab reegleid selgitada;
 • Vanem loeb ja selgitab mängu.

Kogutud mängude kirjeid võib jagada klassi/grupiga, samuti  mängimise salvestusi.
Kui kord võib jälle kokku tulla, siis saab teha ühise mängimise ja kutsuda (vana)vanemad ka.

Arendatavad oskused: suhtlemisoskused, küsitlemine, kirjutamine, lugemine, sotsiaalsed oskused (reeglite järgimine, emotsioonidega toimetulek, enesekontroll jne). Olenevalt mängudest lai variatiivsus oskusi mälust jõu ja osavuseni.

Võimalikud seotud tegevused

 1. Illustreerimine, kujundamine;
 2. Info otsimine mängude kohta, andmebaasi kasutamine;
 3. Kehalised oskused;
 4. Grupitöö oskused.