студент

Õpilasesindus (rus)

ÕPILASESINDUSE LIIKMED 2016/17

Sofia Pšenitšnaja 7.A
Aleksei Puström 7.A
Tehvan Tooming 7.B
Elizabeth Tepponen 7.B
Mia Tohver 8.B
Brigitta Tikku 8.B – õpilaste esindaja kooli hoolekogus, kooli esindaja Põhja-Tallinna noorte ümarlauas
Sabrina Samberk 9.B – kooli esindaja Tallinna Haridusameti õpilaste nõukojas
Karine Uustalu 9.B – kooli esindaja Põhja-Tallinna noorte ümarlauas
Greete Saareoks 10. klass
Marek Enn 10. klass – kooli esindaja Tallinna Haridusameti õpilaste nõukojas
Kevin Indre 11. klass
Evelin Oll 12. klass – ÕE presidendi ülesandeid, kooli esindaja Põhja-Tallinna noorte ümarlauas
Magnus Tubro 12. klass – täidab ÕE asepresidendi ülesandeid
Maarja-Stiin Siirand 12. klass – kooli esindaja Põhja-Tallinna noorte ümarlauas