1.C eesti-inglise osaline keelekümblusklass

Eesti- inglise osalise keelekümblusklassi ootame õppima eesti või inglise emakeelega õpilasi.

Õppetöö toimub eesti või inglise keeles. Eesti keeles õpitakse emakeelt, matemaatikat, muusikat, kehalist kasvatust ja tarbekunsti. Inglise keeles õpitakse lisaks inglise keelele veel loodusõpetust ja kunsti. Õpetajad teevad omavahel pidevalt koostööd ning eesti ja inglise keelne õppetöö on tihedalt lõimitud.

Inglise keelseteks on põhikooli vältel kõik loodusained. Seega loodusainete teadmised tekivad õpilastele inglise keelsetena.

Esimese eesti-inglise osalise keelekümblusklassi avasime Tallinna Kunstigümnaasiumis 2016. aasta sügisel.

Õppetöö üldistest põhimõtetest saab lugeda siit.