1. märtsil algab Tallinna linna poolt õpilaste määramine 1. klassi

Head lapsevanemad!
1. märtsil algab Tallinna linna poolt õpilaste määramine 1. klassi. Meie koolis saate valida nelja erineva esimese klassi vahel: varajane keelekümblus (muu kodukeelega lastele), kunstiklass, inglise/eesti osaline keelekümblus (eesti ja inglise kodukeelega lastele), kahesuunaline keelekümblus (eesti ja vene kodukeelega lastele).
Lapsevanem saab oma kooli eelistusest teada anda Tallinna Haridusametile 1.-15. märtsini. Kindlasti kasutage seda võimalust!
Rohkem infot Tallinna Haridusameti kodulehel siit.