11. – 13. veebruari projektipäevade registreerimine

11. – 13. veebruaril on taas kõiki õpilasi ees ootamas huvitavad projektipäevad.

Projektipäevad on ellu toodud sel põhjusel, et õpilased saaksid süvendatult tegeleda valdkonnaga, mis neid huvitab, sest neil on võimalus valida erinevate projektide hulgast endale sobivaim. Iga projekt soodustab ka vastava kooliastme õpilaste õpiväljundite saavutamist ning erinevate üldpädevuste arendamist. Kõik projektid lähtuvad oma olemuselt kooli põhiväärtustest – loovus, avatus ja koostöö!

Projekti valimiseks loe kõigepealt läbi kirjeldused nende ainete kohta, mida sinu klassile pakutakse.

Registreerida saab kuni 9. veebruarini.

Registreerimine avatakse kell 15.00

Kirjeldused ja lingi registreerimislink leiad siit.

Õpilased, kes ennast ühtegi projekti ei registreeri, registreeritakse automaatselt projektidesse, kus on vabad kohad.