14. – 16. oktoobri projektipäevade registreerimine

14. – 16. oktoobril on taas kõiki õpilasi ees ootamas huvitavad projektipäevad.

Projektipäevad on ellu toodud sel põhjusel, et õpilased saaksid süvendatult tegeleda valdkonnaga, mis neid huvitab, sest neil on võimalus valida erinevate projektide hulgast endale sobivaim. Iga projekt soodustab ka vastava kooliastme õpilaste õpiväljundite saavutamist ning erinevate üldpädevuste arendamist. Kõik projektid lähtuvad oma olemuselt kooli põhiväärtustest – loovus, avatus ja koostöö!

Registreerimise link.

Registreerimine algab kell 15.00 ja sulgub teisipäeva hommikul.

Õpilased, kes ennast ühtegi projekti ei registreeri, registreeritakse automaatselt projektidesse, kus on vabad kohad.