Õpikute laenutamine 2023

Ka sellel aastal saavad õpilased õpikud kätte sarnaselt eelmistele aastatele.

1.klassi ja 2.-4. klassi õpilased saavad õpikud kätte klassijuhatajalt, kes saadab vanematele ka täpsema info selle kohta.

5.-9. klasside klassijuhatajad/õpilased saavad õpikud kätte graafiku alusel. Palun tulla täpselt graafikus märgitud ajal, sest igale klassile on eraldatud väikene aeg. Õpikutele tulevad õpilased järgi koos klassijuhatajaga. Õpilased ootavad raamatukogu/208 kabineti ees olevas koridoris ja õpikud annab kätte raamatukoguhoidja või klassijuhataja. Kui mõni õpilane jääb tulemata, siis need õpikute pakid annab raamatukoguhoidja klassijuhataja kätte. Võlglased saavad oma paki kätte raamatukogust pärast seda, kui on eelmise õppeaasta õpikud tagastanud.

10.-12. klasside õpilased saavad õpikud kätte graafiku alusel. Palun tulla täpselt graafikus märgitud ajal, sest igale klassile on eraldatud väikene aeg. 11.-12.klasside õpilastel palun kaasa võtta õpilaspilet.

Õpikute laenutamise graafik 2023

5.-12. kl klassijuhatajatel ja õpilastel palun tulla õpikutele järele kindlal päeval ja kellaajal (vt graafik)

Sisseastumiste ajakava 2023. a augustis

Dokumendid laetakse üles siia: Dokumendid II 2023
Katsetele registreeri siin: https://forms.microsoft.com/e/2S0FT4R1z3

7-9.08.23
I voor
Digitaalselt dokumentide esitamine ja registreerimine katsetele kuni 9.08.

Pääsevad edasi kandidaadid, kelle tulemus on vähemalt 50% saadavate punktide maksimumist

Esitatakse:
– 9. klassi lõputunnistus koos hinnetelehega (11.-12. klassi kandideerimisel 10/11. klassi õpinguraamatu väljavõte)
– Õpilase loodud kunstitöid, fotosid ja/või videosid tutvustav portfoolio
– Motivatsioonikiri (1000 tähemärki) tutvustamaks kandidaadi kooli ja suunavaliku motivatsiooni.
– Videotutvustus (2 min), mis kajastab järgmisi punkte:
– Näide olukorrast, kus oled teinud teistega edukat koostööd.
– Näide olukorrast kus oled andnud oma panuse mõnele probleemile lahenduse leidmiseks.
– Näide olukorrast, kus oled avatud uutele ideedele.

Dokumendid laetakse üles siia: DokumendidII 2023
Katsetele registreeri siin: https://forms.microsoft.com/e/2S0FT4R1z3

15.08 
II voor. Suunapõhised praktilised tööd koolis 

Pääsevad edasi kandidaadid, kelle tulemus on vähemalt 50% saadavate punktide maksimumist
Koolis kohapeal tehtavad suunapõhised praktilised ülesanded.
Iseseisev praktiline ülesanne, kus hinnatakse õpilase loovust ja originaalset mõtlemist.
Grupitöö, kus hinnatakse koostöö tegemise oskust, suhtlemisoskust ja eneseväljendusoskust ning loovust ja originaalset mõtlemist.

15.08
III voor
Vastuvõtukomisjoni vestlus 

Vestlused toimuvad peale suunapõhiseid ülesandeid koolimajas jooksva graafiku alusel. Selgitatakse välja kooli ja suunavaliku motivatsioon, eesmärgid, ühiskondlik aktiivsus, väärtushinnangud, huvialad, valmisolek olla loov ja ennastarendada vastavalt kooli õppesuundadest. 

Punktide arvestus tavaolukorras 2023. augustis:
– Praktiline töö 0-20 punkti
– Vestlus 0-20 punkti
– Motivatsioonikiri 0-5 punkti
– 9. klassi tunnistuse keskmine hinne 0-10 punkti
– Portfoolio 0-5 punkti 


Kolme vooru alusel koostatakse nimekiri sisseastumiskatsed edukalt läbinud õpilastest. 

Täpsem info:
Elis Martinson
elis.martinson@kunst.edu.ee