Sisseastumiste ajakava 2023. a augustis

Dokumendid laetakse üles siia: Dokumendid II 2023
Katsetele registreeri siin: https://forms.microsoft.com/e/2S0FT4R1z3

7-9.08.23
I voor
Digitaalselt dokumentide esitamine ja registreerimine katsetele kuni 9.08.

Pääsevad edasi kandidaadid, kelle tulemus on vähemalt 50% saadavate punktide maksimumist

Esitatakse:
– 9. klassi lõputunnistus koos hinnetelehega (11.-12. klassi kandideerimisel 10/11. klassi õpinguraamatu väljavõte)
– Õpilase loodud kunstitöid, fotosid ja/või videosid tutvustav portfoolio
– Motivatsioonikiri (1000 tähemärki) tutvustamaks kandidaadi kooli ja suunavaliku motivatsiooni.
– Videotutvustus (2 min), mis kajastab järgmisi punkte:
– Näide olukorrast, kus oled teinud teistega edukat koostööd.
– Näide olukorrast kus oled andnud oma panuse mõnele probleemile lahenduse leidmiseks.
– Näide olukorrast, kus oled avatud uutele ideedele.

Dokumendid laetakse üles siia: DokumendidII 2023
Katsetele registreeri siin: https://forms.microsoft.com/e/2S0FT4R1z3

15.08 
II voor. Suunapõhised praktilised tööd koolis 

Pääsevad edasi kandidaadid, kelle tulemus on vähemalt 50% saadavate punktide maksimumist
Koolis kohapeal tehtavad suunapõhised praktilised ülesanded.
Iseseisev praktiline ülesanne, kus hinnatakse õpilase loovust ja originaalset mõtlemist.
Grupitöö, kus hinnatakse koostöö tegemise oskust, suhtlemisoskust ja eneseväljendusoskust ning loovust ja originaalset mõtlemist.

15.08
III voor
Vastuvõtukomisjoni vestlus 

Vestlused toimuvad peale suunapõhiseid ülesandeid koolimajas jooksva graafiku alusel. Selgitatakse välja kooli ja suunavaliku motivatsioon, eesmärgid, ühiskondlik aktiivsus, väärtushinnangud, huvialad, valmisolek olla loov ja ennastarendada vastavalt kooli õppesuundadest. 

Punktide arvestus tavaolukorras 2023. augustis:
– Praktiline töö 0-20 punkti
– Vestlus 0-20 punkti
– Motivatsioonikiri 0-5 punkti
– 9. klassi tunnistuse keskmine hinne 0-10 punkti
– Portfoolio 0-5 punkti 


Kolme vooru alusel koostatakse nimekiri sisseastumiskatsed edukalt läbinud õpilastest. 

Täpsem info:
Elis Martinson
elis.martinson@kunst.edu.ee

Avatud uste päev

Ootame teid 9.märtsil Tallinna Kunstigümnaasiumi avatud uste päevale, kell 15.00!

“Koplist kesklinna viivad 1. ja 2. tramm. Koplist Californiani on ainult üks samm.”

Tule ja vaata üle kuidas Kunstigümnaasiumis õpe toimub. Sind tervitavad õpilasesinduse liikmed lähtuvalt kooli põhiväärtustest – avatus, loovus ja koostöö.

Loe kokku mitmel korral põhiväärtustele videos viidatakse ja õige vastuse andjad saavad avatud uste päeval auhinna! 🏆

YouTube player

Gümnaasiumi vastuvõtu täpsema leiad järgnevalt lingilt.