II trimestri huvitundidesse registreerimine

1.-9. klasside õpilased saavad end II trimestri huvitundidesse registreerida. Õpilastel registreerimine on avatud
kaks päeva ehk 28.-29. november.

Tuletame meelde, et seda huvitundi, mis oli valitud I. trimestril enam uuesti valida ei saa! Kui see ikkagi juhtub, siis registreerib klassijuhataja õpilase mõnda teise huvitundi.

Huvitunni valimiseks loe kõigepealt läbi kirjeldused nende ainete kohta, mida sinu klassile pakutakse.

Kirjeldused ja lingi registreerimisankeedile leiad siit.