Käimasolevad projektid

Tulevikukool

2018/19 õppeaastal osaleb Tallinna Kunstigümnaasium Tallinna Ülikooli Tulevikukooli kooliarendusprogrammis. Programmi raames viiakse koolis ellu huvitundide süsteem, kus kõik põhikooli õpilased saavad igal trimestril osaleda ühes huvipõhises tunnis. Uuenduse eesmärk on tõsta õpilaste motivatsiooni, suurendada vastutust ja vähendada koolipäeva-siseseid puudumisi. Koostöös Tallinna Ülikooliga töötatakse programmi raames välja mõõdikud, mille abil eesmärkide saavutamist hinnata.
[vc_separator color=”blue” style=”shadow”]

URBACT

URBACT on rahvusvaheline programm, mille eesmärgiks on kaasa aidata majandus- ja sotsiaalprobleemide lahendamisele Euroopa linnades. Kunstigümnaasium osaleb kahes URBACTi projektis: Stay Tuned – Ole koolis (2016/17 – 2018/19 õppeaastal, eesmärgiks puudumise ja hilinemise vähendamine) ning On Board – kogukonna kaasamine (2018/19 – 2020/21 õppeaastal).
[vc_separator color=”blue” style=”shadow”]