Logopeedi soovitused

Kallipuu

Eesti rahvas on puude usku. Sündi tähistatakse hingepuuga ja surma ristipuuga. Vahepeale jääb veel palju sündmusi, mille puhul istutatakse puu.

Kui sul ei ole, siis mine otsi endale puu, keda uurida ja kellega suhteid luua. Leia kallipuu.

 

  1. Mine õue ja leia oma puu

Oma puu võid leida koduaiast, pargist, metsast. Vaata, kuula, katsu, nuusuta milline puu tundub “sinu oma”.

Vaata, milline näeb välja su puu, mille poolest erineb teistest. Muuda perspektiivi, vaata puud lähedalt ja kaugelt, alt üles ja ülalt alla (roni puu otsa kui saad). Kuula, mida ja keda sa kuuled oma puu juures. Nuusuta, kuidas lõhnab su puu, tema erinevad osad. Katsu oma puu erinevaid osi, katsu teise käega, kahe käega kallistades. Proovi kõike seda kinnisilmi.

Islandi metsateenistus soovitab iga päev viis minutit kallistada puud, et saada hea enesetunne varvastest ajuni

https://menu.err.ee/1077353/islandi-metsateenistus-kutsub-ules-inimeste-asemel-puid-kallistama

Jäädvusta (joonista, pildista, vooli jne) oma puud erinevatel aegadel ja erinevast vaatest. Puukoore mustrit saab kopeerida rasvakriidiga puu vastu pandud valgele paberile. Jäljendi saab võtta plastiliiniga.

 

  1. Jälgi oma puu arengut ja tema asukaid

Jälgi, kuidas puhkevad pungad ja arenevad lehed, millal ja kuidas õitseb su puu ja mis edasi saab.

Vaata, kes elavad su puul ja kes teda külastavad – putukad, linnud, loomad. Uuri, miks nad seda teevad. Kasuta binoklit ja luupi. Pea vaatluspäevikut.

Tutvusta teistele oma puud ja tema asukaid suuliselt, kirjalikult, esitlusena.

 

  1. Mõtle ja kirjuta oma puu lugu

Kuidas puu sinna sai, mida on ta näinud, mida ta sulle räägib, õpetab? Mida puu sinult ootab, kuulda, näha, tunda tahab? Mida puu tulevikus näeb?

Räägi puust mõne asuka seisukohalt. Kõige väiksemad võivad saada inspiratsiooni:

https://arhiiv.err.ee/vaata/tammetoru-seiklused-1

Illustreeri oma lugu.

Lisalugemist

Raskusastmed:

  1. Laps loeb ja selgitab
  2. Laps loeb, vanem selgitab
  3. Vanem loeb ja selgitab

Hingepuu https://www.eloliiv.ee/parimus/artiklid/13-parimus/artiklid/129-hingepuu

Ristipuu https://www.folklore.ee/tagused/nr1/puurist.htm

Raamatusoovitusi raamatukogust või antivariaadist:
Tõhk, M (2010). Metstötsi rajad. Maaleht
Relve, H. (1981). Vahtral on sünnipäev sügisel. Valgus
Masing, V. (1984). Sinasõprus tammega. Valgus

Saadaval raamatupoes:
https://www.rahvaraamat.ee/p/puud/1231780/et?isbn=9789985346020
https://www.rahvaraamat.ee/p/puud-salap%C3%A4rased-hiiglased/1361820/et?isbn=9789985043769
https://www.apollo.ee/kas-kuuled-kuidas-puud-raagivad-vaike-avastusretk-metsas.html
Allalaetav: https://cbfcameroun.org/197609-eRqlAR-kas-kuuled-kuidas-puud-raagivad-vaike-avastusretk-metsas

Arendatavad oskused:vaatlus, lugemine, kirjutamine, võrdlemine, fantaasia, sõnavara, esinemisoskus, esitlusoskus.

Võimalikud seotud tegevused