Koostöös SA Innovega võõrustasime koolis Ukraina Haridusministeeriumi ja erinevate Ukraina oblastite haridusametite juhte

Koostöös SA Innovega võõrustasime koolis Ukraina Haridusministeeriumi ja erinevate Ukraina oblastite haridusametite juhte ning koolijuhte. Neid huvitas väga meie keeleõppe erinevad vormid ja haridusuuendused, mis on läbi viidud õpilaste õpimotivatsiooni tõstmiseks.

Skeptilisus haridusuuenduste vallas hakkas neist kaduma peale tundide külastamist, kus nad nägid õpilaste ja õpetajate vahelisi suhteid. Läbi viidud uuenduste vajalikkust tajusid nad siis, kui said vestelda 4.-9. klasside õpilastega, kes reflekteerisid ausalt oma eesti keele õpingute rõõme ja muresid ning hetke taset; pidasid lemmiktunniks huvitunde; kirjeldasid õhinal projektipäevi ja mõistsid, et neile ei meeldi eriti, kuid nad saavad aru 2.-6. klassi lugemisprogrammi vajalikkusest. Ilma õuevahetunnita ei kujuta õpilased elu enam ette.

Suur tänu õpetajatele ja õpilastele külaliste vastu võtmise eest ja SA Innovele ikka meie kaasamise eest!