Projektid ja koostööpartnerid

Projektid

Meediahariduse edendamine

2017/18 õppeaastal osales grupp 6.-12. klassi õpilasi televisiooniprojektis, mille raames toimusid
töötoad koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga. Õpilased said põhjalikke teadmisi režissööri-,
operaatori- ja saatejuhi tööst ning katsetasid ka ise telesaate loomist. Projekti rahastasid
Integratsiooni Sihtasutus ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Koolimeeskonna õpiüritus

2018. aasta kevadel läbis koolimeeskond õpiürituse „Tallinna Kunstigümnaasiumi uuenduslike praktikate rikastamine põhikooli, erakooli ja riigigümnaasiumi eeskujul“, mille raames toimus väljasõit Väätsa Põhikooli, Jõgevamaa Gümnaasiumisse ja Tartu Erakooli. Külastuse käigus tutvuti teistes koolides kasutusele võetud innovaatiliste lahendustega ning saadi inspiratsiooni huvitundide käivitamiseks 2018/19 õppeaastal. Õpetajate väljasõidu ajal lahendasid õpilased digipäevade raames iseseisvalt ülesandeid. Õpiürituse jätkuna toimus juunikuus õpetajatele Tartu Erakooli direktori Marjeta Venno koolitus. Projekti rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

Tulevikukool

2018/19 õppeaastal osaleb Tallinna Kunstigümnaasium Tallinna Ülikooli Tulevikukooli kooliarendusprogrammis. Programmi raames viiakse koolis ellu huvitundide süsteem, kus kõik põhikooli õpilased saavad igal trimestril osaleda ühes huvipõhises tunnis. Uuenduse eesmärk on tõsta õpilaste motivatsiooni, suurendada vastutust ja vähendada koolipäeva-siseseid puudumisi. Koostöös Tallinna Ülikooliga töötatakse programmi raames välja mõõdikud, mille abil eesmärkide saavutamist hinnata.

URBACT

URBACT on rahvusvaheline programm, mille eesmärgiks on kaasa aidata majandus- ja sotsiaalprobleemide lahendamisele Euroopa linnades. Kunstigümnaasium osaleb kahes URBACTi projektis: Stay Tuned – Ole koolis (2016/17 – 2018/19 õppeaastal, eesmärgiks puudumise ja hilinemise vähendamine) ning On Board – kogukonna kaasamine (2018/19 – 2020/21 õppeaastal).

RITA-RÄNNE

RITA-RÄNNE projekt aitab välja töötada teaduslikult põhjendatud innovaatilisi lähenemisi rände ja lõimumise protsesside juhtimiseks Eestis, eesmärgiga aidata kaasa majanduse arengule ja ühiskonna sidususe suurenemisele. Tallinna Kunstigümnaasiumis toimuvad selle projekti raames koosolekud ja uuringud, mis on suunatud õpilastele, vanematele ja õpetajatele.

Muukeelsete laste pereliikmete õpituba “Tere, kool!“

2018. aasta sügisel toimub Tallinna Kunstigümnaasiumis koostöös Eesti Lugemisühinguga Integratsiooni SA toel ja Kultuuriministeeriumi rahastusel projekt „Muukeelsete laste pereliikmete õpituba „Tere, kool!“.

Tegevus on suunatud sellele, et muukeelsed lapsevanemad ja teised pereliikmed saaksid sisse elada eestikeelse kooli tegemistesse ja söandaksid avardada oma eesti keele kogemust. Töö käivitub neljas koolis.

Rühm komplekteeritakse augusti lõpus, osavõtt on tasuta. Ajavahemikus septemberist kuni novembri lõpuni toimub õhtupoolikutel 7 kohtumist, sealhulgas päevane muuseumikülastus ja bussiekskursioon.

Koostööpartnerid

Tallinna Haridusamet

Põhja-Tallinna Linnaosavalitsus

SA Innove Keelekümbluskeskus

SA Innove Rajaleidja (krjäär)

SA Innove Põhja-Eesti Rajaleidjakeskus

Selveri Võrkpall

Projekti „Rahvuskultuurid kooli“  slaavi nukkude meisterdamise töötuba. Rahvuskultuuride ühenduste liit “LÜÜRA”

Projekti „Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele 2015/16 õppeaastal“ õppekäigud

Eesti Kontserti koolikontserdid

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus  “Ettevõtlusnädal”

JUSTFilm

MÄSU Galerii – õpilastööde näitus.

KEAT projekti loengud ja praktilised tegevused.

Kino ARTIS