Taas avatud logopeedinurk

Logopeed jätkab distantsõppe ajal nädalaülesannete tegemist abiks õpetajatele ja vanematele. Need on elulised lõimitud ülesanded, kus saab harjutada nii lugemist kui kirjutamist, aga ka infootsingut, võimalus integreerida matemaatikat, võõrkeeli, kunstitegevusi jm.
Ülesannet saab jaotada pikema aja peale ja kasutada ka üksikuid osi/tegevusi. Koos tehtuna on see meeldiv ja kasulik aeg perele ning arendav lapsele.

Logopeedinurk