Demokraatlikutel põhimõtetel töötava õppesuuna avamine Tallinna Kunstigümnaasiumis

Head lapsevanemad!

Oleme Tallinna Kunstigümnaasiumis igal aastal aina rohkem panustanud õpilaste enesejuhtimise arendamisesse nt sellega, et õpilased saavad valida omale projekte, huvitunde ning mõningates õppeainetes ka seda kuidas nad õpivad ja mida õpivad (sisu). Ennastjuhtiv õppija on ka riikliku haridusstrateegia üks oluline osa (https://www.hm.ee/…/tark_ja_tegus_eesti2035….pdf).
Nägin eelmisel aastal Hollandis Nike kooli, kus kogu õpe toimus projektipõhiselt ilma tunniplaani, klasside ja konkreetsete aineõpetajateta. Õpetajad olid pigem toetajate rollis ja jälgisid, et erinevate projektide käigus õpilased täidaksid õppekava. Tundsin kohe soovi seda kunagi proovida. Alates selle aasta algusest on see mõte koos erinevate inimestega idanenud ning on tekkinud reaalne plaan avada ennastjuhtivast õpilasest lähtuv kooliosa Tallinna Kunstigümnaasiumi juurde. Lisan siia lingi Hollandi kooli direktori kõnele (Ian Fasen), kes osales 2019 Haridusjuhtide Aastakonverentsil. See on järelvaadatav https://haridus.confent.com/ kui liikuda lehel allapoole koolijuhi nimeni.
Loomulikult jäävad alles kõik klassid ja õppevormid, mis praegu toimivad, kuid mõte on lihtsalt õpilastele ja vanematele pakkuda täiendavat valikut. Hetkel on uude kooliossa registreerinud juba 23 õpilast.
Kirjutan sellest siin sel põhjusel, et järgmine infotund toimub 21.05 ruumis 303 algusega 18.30 ja kõik huvilised ning kriitikud on oodatud.
Infotunnile saab registreerida siit https://www.facebook.com/events/450455715722130/

Kohtumiseni!
Mari-Liis Sults