Huvitunnid 1.-9. klassi õpilastele

Alates sellest õppeaastast saavad kõik 1.-9. klassi õpilased valida endale igaks trimestriks ühe huvitunni, mis on osa õpilaste tunniplaanist.

Huvitundide eesmärgiks on tõsta õpilaste õpimotivatsiooni ja pakkuda võimalust ise oma õppimise osas valikuid teha ning vastutust võtta.
Huvitunde saavad õpilased valida endale üheks trimestriks. Kui trimester läbi saab, siis õpilased peavad valima endale uue huvitunni. Õppeaasta jooksul õpilased läbivad kolm erinevat huvitundi.  Kuna huvitunnid mahuvad õpilaste nädalakoormusesse, siis nende valimine on kohustuslik ja nendes kontrollitakse kohalolekut. Huvitunde ei hinnata numbriliselt, vaid arvestusega. Huvitunni arvestus kajastub tunnistusel.


Huvitunni valimiseks loe kõigepealt läbi kirjeldused nende ainete kohta, mida sinu klassile pakutakse. Kirjeldused ja lingi registreerimisankeedile leiad siit.