Lastevanemate 2017/18 õppeaasta üldkoosolek

Lastevanemate 2017/18 õppeaasta üldkoosolek toimub 21.09 kell 17:30 kooli saalis.

Teemadeks on:

– kool numbrites

– eelmise õppeaasta muudatuste kokkuvõte

– kooli edasised arengusuunad

– hoolekogu liimete valimine

– logopeed Meeli Pandis räägib lugemisraskuste märkamisest 1.-12. klassides

Koosoleku esimeses osas tutvustame uusi õpetajaid.

Klassikoosolekud toimuvad vastavalt klassijuhatajatelt saadud infole.