Minikonverents teemal “Kas haridusliku erivajadusega õpilasele on ka emakeel võõrkeel?”

Tallinna Kunstigümnaasium korraldab minikonverentsi teemal “Kas haridusliku erivajadusega õpilasele on ka emakeel võõrkeel?”

Peaesinejateks on Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor, erialalt eripedagoog-nõustaja ning keemik. Tema räägib mõttemaailma muutusest, mida on vaja selleks, et hakata õpetama z-põlvkonna lapsi.Teiseks peaesinejaks on Kärt Käesel, kes on Tallinna HEV-koordinaatorite ainesektsiooni juht ning töötab igapäevaselt Pelgulinna Gümnaasiumis psühholoogina. Tema räägib sellest, kus ja kuidas võiksid õppida muu kodukeelega lapsed. Kolmandaks peaesinejaks on pikaaegse kogemusega eesti keele ja inglise keele õpetaja Anu Carlsson. Hetkel töötab ta Tallinna Kunstigümnaasiumis, kuid on varasemalt olnud õppejõud Tallinna Ülikoolis ning osa oma pedagoogilisest elust veetnud ka Soome hariduse ruumis. Tema räägib haridusliku erivajadustega õpilase õpetamisest keele õpetaja seisukohast.

Peale seda jätkub töö sektsioonides ehk pakume välja erinevad töötoad – sisserändajate, väikeklasside, keelekümblusklasside, tavaklassides ja lasteaia lastele keelte õpetamise kogemustest. Oma kogemusi jagavad erinevad Tallinna koolide ja lasteaedade õpetajad, kes on kokku puutunud erilisemate keele õpetamise olukordadega. Mõned esinejad tulevad ka väljaspool pealinna.

Üritus toimub 25.04.2017 Tallinna Kunstigümnaasiumis
Päev kestab 9:30 – 15:00 sh kohvipausid ja lõuna.
Osalema ootame 100 kolleegi.
Osavõtutasu on 20 eurot ja täpsema kava saadame juba registreerunutele.

Registreeri selle lingi kaudu

Kohtumiseni Tallinna Kunstigümnaasiumis!