Õpetajate ajajuhtimise ning disainmõtlemise koolitus Tartus 21.-22. märts 2017

Kevadvaheajal, kui õpilased said puhkust õppetööst, asusid õpetajad ühiselt tegelema täienduskoolitusega. Tänasel kiirel ja nõudlikul ajal on õpetajatöös vaja üha enam omandada uusi ning kaasaegseid meetodeid, mis aitavad paremini õpetada või õpetajal oma tööga tõhusamalt toime tulla.

21.-22. märtsil toimus Kunstigümnaasiumi õpetajate täiendkoolitus Tartus. Õpiüritus toimus Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel, sellest võttis osa 43 õpetajat ning kandis nime „Ajajuhtimine ja disainmõtlemine kui kaasaegsete õpioskuste nurgakivid“.

Koolitusele eelnes ühine arutelu ning sõnastati peamised eesmärgid: õpetajad ja koolitöötajad lähtuvad oma töös kooli põhiväärtustest avatus, loovus ja koostöö ning õpetaja on tööle tulles rõõmsameelne ja arvestab õpilaste eripäradega. Eesmärkidest lähtuvalt oli valitud ka kahepäevase õpiürituse koolitused.

Esimesel päeval sai iga õpetaja osaleda kahes õpitoas. Mihkel Kangur viis läbi õpitoa pealkirjaga „Testmoodi ennast kehtestav käitumine“, mis aitas teadvustada, millist sõnumit kannavad meie tehtavad liigutused. Millest räägib suhtlemisel kehakeel ja kuidas aktiivses igapäevases suhtlemises saab õpetaja oma sõnumi edastada võimalikult täpselt ning ennastsäästvalt. Väga vabastavalt mõjus erinevate kehahoiakute ja sõnumite praktiline läbi harjutamine. Mirja Meriste õpitoas „Kuidas haarata ja hoida tähelepanu“ said õpetajad katsetada uusi mängulisi õpetamismeetodeid. Peamiselt tehti läbi erinevaid praktilisi tähelepanu haaramise mänge, mis aitavad õppetundi huvitavamaks muuta ning õpilaste õpimotivatsiooni tõsta.

Teisel päeval oli fookuses aja- ning enesejuhtimise oskused. Kristjan Otsmann viis läbi koolituse „Arukas ajajuhtimine“, mis keskendus peamiselt erinevatel meetoditel, mis aitavad õpetajatel igapäevases kiires koolielus paremini toime tulla. Fookuses olid erinevad enese- ja ajajuhtimise võimalused, samuti digitaalsete mõttekaartide koostamine erinevate projektide väljatöötamiseks ning käivitamiseks.

Lisaks oli koolituspäevade eesmärk kinnistada disainmõtlemist ning kogeda ise kaasaegseid disainilahendusi. Selleks külastasid õpetajad Jääaja Keskust Äksis, Tartu Kõrgemat Kunstikooli ning majutusid disainihostelis Hektor Design Hostels.

Kokkuvõttes võib öelda, et Tartus veedeti kaks sisukat ja tihedat koolituspäeva, mis toetasid õpetajate uute mänguliste oskuste omandamist ning avardasid arusaamist kaasaegsest disainist, disainmõtlemisest ja ajajuhtimisest.

Pildid ja tekst Kristo Matson

 

Õpiürituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmetest “Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ ja „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“

TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002