Projektipäevad 15.-17. jaanuaril

Järgmisel nädalal 15.-17. jaanuaril toimuvad taaskord koolis projektipäevad. Projektipäevadel ei toimu õppetunde tunniplaani järgi, vaid õpilased saavad tegeleda ühe teemaga süvendatult. Projektipäevad on õppetöö osa ja nendel osalemine on kohustuslik. Projektid lähtuvad õppekava üldpädevustest ja konkreetse vanusastme erinevatest õpiväljunditest.

Iga õpilane saab valida allolevate projektide alt endale sobiva. Registreerimise lingid leiate siit olevast failist.

Head valimist!