Vastuvõtt 10.klassi 2018/2019 õppeaastal.

2018/2019 õppeaastal komplekteeritakse 10. klassid sisseastumiskatsete alusel järgmistele valikusuundadele (70 õpilast)

 • disain (sisaldab ka vabade kunstide aineid)
 • arhitektuur (kohustuslik lai matemaatika)
 • meedia (sh fotograafia, video ja arvutigraafika)

Registreerimine 10. klassi sisseastumiskatsetele on alanud. Katsed toimuvad 27. ja 28. veebruaril algusega 9:00 Registreerumiseks on vaja täita vorm, mis muutub aktiivseks kooli kodulehel kaks nädalat enne katseid 12.02.2018.

Sisseastumiskatsed koosnevad kahest voorust.
Esimeses voorus toimub grupitöö, mille käigus lahendatakse üks probleemülesanne.

Grupitöös hinnatakse:

 • Koostöö tegemist grupikaaslastega;
 • Suhtlemisoskust ja eneseväljendust;
 • Võimekust arvestada erinevate arvamustega;
 • Mõtlemise laadi probleemi lahendamisel.

Samal päeval toimub vastuvõtukomisjoni vestlus kandidaatidega. Vestlusvoorus selgitatakse välja kandidaadi:

 • kooli ja suunavaliku motivatsioon;
 • õpilase eesmärgid ja väärtushinnangud;
 • huvialad ja ühiskondlik aktiivsus;
 • valmisolek olla loov ja ennast arendada lähtuvalt kooli õppesuundadest.

Lisapunkte sisseastumisel annab portfoolio esitamine (õpilase loodud kunstitööd, fotod, videod vms) paberil või digitaalselt.

Katsetele tuleb kaasa võtta 9. klassi tunnistus ja motivatsioonikiri.
Motivatsioonikirja pikkus on maksimaalselt 1000 tähemärki (tühikuteta) ja selle sisu peab välja tooma kandidaadi kooli ja suunavaliku motivatsiooni.

Punktide arvestus

 • rühmatöö, 0 – 25 punkti
 • vestlus, 0 – 10 punkti
 • motivatsioonikiri, 0 – 5 punkti
 • 9. klassi tunnistuse keskmine hinne teisendatakse 5-punkti süsteemist 10-punkti süsteemi ning liidetakse testide ja vestluse eest saadud punktide summale
 • portfoolio, 0 – 5 punkti

Praktiliste tööde, vestluse, motivatsioonikirja ja 9. klassi tunnistuse hinnete alusel koostatakse nimekiri katsed edukalt läbinud õpilastest. Otsus vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks e-kirja teel hiljemalt kolme nädala jooksul peale testide toimumist.